Ihmisten terveys ennen pääoman hyvinvointia

Suomeen on julistettu poikkeustila ensimmäistä kertaa sitten sota-aikojen. Hallitus on ilmoittanut listasta toimenpiteitä, joilla yhteiskunnan toiminnot ja kansalaisten hyvinvointi pyritään turvaamaan.

Korostetusti huolta on kannettu talouden kestävyydestä. Yksityisyrityksille on varattu viiden miljardin euron tukipaketti koronan aiheuttamien menetysten paikkaamiseksi.

On mukava ajatus, että tämän poikkeustilanteen aikana olemme kaikki samalla viivalla – eiväthän virukset erottele ketään varallisuuden tai yhteiskunnallisen nimikkeen perusteella. Tosiasiassa koronan aiheuttamat ongelmat eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti. On selvää, missä porvariston prioriteetit ovat.

***

Tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa esiin ovat nousseet kauppojen hyllyjä tyhjentävät hamstraajat, mutta monilla kädestä suuhun elävillä ei tällaiseen ole varaa. Heidät poikkeustilanne asettaa tavallistakin vaikeampaan ja haavoittuvampaan asemaan.

Maassamme on niinsanotusti kriisittöminä aikoinakin ruokajonoja, joista eri paikkakunnilla viikoittain sadat tai tuhannet vähävaraiset hankkivat leivän itselleen ja perheelleen ulkoilmassa jonottamalla. Monet heistä ovat myös ikäihmisiä tai muuten riskiryhmiin kuuluvia.

Suomessa on myös tuhansia asunnottomia, jotka eivät voi hakeutua kotikaranteeniin, ja jotka joutuvat viettämään yönsä terveydelle vaarallisissa olosuhteissa.

Maamme noin kahdelta sadalta tuhannelta työttömältä TE-keskukset ja muut byrokraatit puolestaan vaativat jatkuvasti erilaisiin toimenpiteisiin osallistumista toimeentulon leikkauksen tai menetyksen uhalla.

Kaikki nämä ihmiset ovat jo ennen koronaa eläneet jatkuvassa kriisissä, jolta yhteiskunta on sulkenut silmänsä. Heidän puolestaan ei ole julistettu minkäänlaista poikkeustilaa. Kun he nyt joutuvat kohtaamaan kaksinkertaisen kriisin, on viimeistään aika ottaa heidän hätänsä vakavasti.

Me vaadimme:

  • Riittävän sosiaaliturvan saatavuus taattava kaikille ilman byrokratiaa
  • Karenssivaatimuksista työttömille on välittömästi luovuttava
  • Asunnottomille taattava hätämajoitusta esimerkiksi hotelleissa

***

Sen lisäksi, että korona paljastaa yhteiskuntamme eriarvoisuuden, se tekee myös selväksi ketkä ovat sen selkäranka ja liikuttava voima.

Siinä missä porvarilla on varaa jäädä muutaman viikon eristyslomalle ja hoitaa yhtiökokoukset videopuheluilla, työväenluokka on kaikkialla koronataistelun eturintamassa. Ilman terveydenhuollon, päivähoidon, liikenteen, kaupan, puhtaanapidon ja monien muiden alojen työntekijöiden päivittäistä panosta arkielämämme pysähtyisi ja muuttuisi mahdottomaksi.

Poikkeustilanteissa ensimmäinen vaatimus on usein se, että työväen on tehtävä entistä enemmän uhrauksia ja lopetettava ”itsekkäästi” omien etujensa ajaminen. Mutta juuri työtätekevien jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on tässäkin poikkeustilanteessa koko yhteiskunnan etu.

Työväenliikkeen ei tarvitse tässä jäädä toimettomaksi. Positiivinen esimerkki on AKT:n työtaistelutoimi HSL-alueella, jossa kuljettajat tietoisesti ja kollektiivisesti rikkoivat työmääräyksiä. Olemalla avaamatta linja-autojen etuovia kuljettajat suojautuivat tartunnoilta ja samalla käytännössä luopuivat lipuntarkastuksesta.

Työtaistelu johti nopeasti tuloksiin ja sai HSL:n ottamaan kuljettajien aloitteen viralliseksi linjauksekseen. Tapaus osoittaa, miten päivittäistä työtä tekevillä on paras ymmärrys siitä miten työ kannattaa järjestää – ja tarvittaessa valta myös toteuttaa haluamansa parannukset odottelematta johtoportaan hyväksyntää.

Me vaadimme:

  • Terveydenhuollon työntekijöille ja muille COVID-kriisin eturintamassa taisteleville taattava välittömästi tuntuva hätätilan palkanlisä
  • Yksityiset terveydenhuoltoyritykset on kansallistettava
  • Loppuunpalamisten välttämiseksi on otettava käyttöön taakanjakojärjestelmiä työpaikoilla
  • Työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu kriisin aikana taattava lakon uhalla

***

Epidemia on mahdollisesti johtamassa myös uuteen globaaliin pörssikriisiin, jota finanssisektori on kaikessa rauhassa päässyt kypsyttelemään. Odotettavissa voi olla lisäksi suuryhtiöiden konkursseja esimerkiksi kaukoliikenteen alalla. 

Kuten edellisissä vastaavissa kriiseissä, jälleen on ennakoitavissa hätääntyneitä vaatimuksia siitä, että julkisen sektorin on tultava apuun maksamaan pörssikeinottelijoiden ja suurpääoman realisoituneet riskit.

Ja kuten edellisen finanssikuplan puhjettua, me vastaamme: pääoman hamstraajat maksakoon omat laskunsa! Me emme kanna huolta voitontavoittelijoiden tappioista, vaan kapitalismin romahdusten seurauksista tavallisille ihmisille: maksuhäiriöistä, luottotietojen menetyksistä, työtätekevien ajautumisesta köyhyyteen, asunnottomuuteen ja työttömyyteen.

Välittömän kansanterveydellisen hätätilan jälkeen nämä ovat todellinen uhka, johon on varauduttava ja vastattava kestävällä tavalla. 2010-luvun finanssikriisien seuraukset, vuosikausien leikkauspolitiikka ja kurjistaminen, eivät saa toistua.

Viiden miljardin kädenojennus pitäisi yritysten sijaan suunnata kriisin takia toimeentulonsa menettäneille työläisille ja vähävaraisille. Valtion pitää taata kaikille työ, toimeentulo ja asuminen, eikä pelastaa yrityksiä ihmishenkien hinnalla. On myös kiellettävä vuokralaisten häätäminen kriisin aikana maksamattomien vuokrien perusteella.

Tarvittaessa lisää rahaa löytyisi vihdoin perumalla kymmenen miljardin hävittäjäkaupat. Se olisi kriisitilanteen kannalta vastuullinen ja ajankohtainen toimi. Koronan aiheuttamaa kestävyysvajetta saataisiin helposti paikattua sillä, että Suomen hallitus päättäisi olla ostamatta tappokoneita.


Me vaadimme:

  • Yksityissektorin lisätukien sijaan välittömät miljardiluokan panostukset on kohdistettava arkielämän toimeentuloon ja julkisen terveydenhuollon toimivuuteen
  • Tulevissa talousarvioissa ei saa siirtyä talouskuriin suurpääoman laskujen maksamiseksi
  • Pankkisektori ja kriittiset taloudenalat on jatkuvan julkisilla varoilla tukemisen sijaan kansallistettava


*** 

Kokonaisuudessaan poikkeustilanne vain kärjistää kapitalismissa myös kriisittöminä aikoina olemassaolevia rakenteellisia ongelmia. Markkinamekanismit eivät ole pystyneet jakamaan hyvinvointia tai terveyspalveluja kaikille riittävästi ennen koronaakaan.

Kun nyt valmiuslaki on nyt otettu käyttöön välttämättömien toimenpiteiden tekemiseksi ja ihmiselämien suojelemiseksi, se näyttää meille, että me olisimme ilman koronaakin voineet poliittisilla päätöksillä suojella tavallisia ihmisiä arkielämän kriiseiltä, puutteelta ja kurjuudelta. Se vaatii vain totutun ohittamista, päättäväistä toimimista kapitalismin lakien ohi.

Toivotamme kaikille arjen sankareille jaksamista ja terveyttä vaikeassa tilanteessa. Uskomme vakaasti, että työväellä on hallussaan avaimet tämän ja tulevien kriisien selättämiseksi!

— Proletaarit-komitea

Päivitys 18.3.2020 klo 18:33: Viimeisimpien tietojen mukaan hallituksen valmiuslakiesitys ei anna valtuuksia sosiaaliturvan leikkauksiin, sillä se vetoaa vain valmiuslain pykälän 3 kohtaan 5 (vaarallinen tartuntauti). Sosiaaliturvan leikkaukset edellyttäisivät myös pykälän 3 kohtaan 3 (talouskriisi) vetoamista. Proletaarit seuraa tilanteen etenemistä ja kehottaa lukijoita tutustumaan Perustuslakiblogin kirjoitukseen asiasta.

Yksi kommentti artikkeliin ”Ihmisten terveys ennen pääoman hyvinvointia

Kommentointi on suljettu.