ITUC vaatii koronatoimia: Työtunteja vähennettävä, vuokranmaksua helpotettava

Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC vaatii koronakriisissä ihmisten terveyden, tulojen ja työpaikkojen suojelua keskeisinä reaalitalouden vakauden ylläpitäjinä.

– Tukipaketteihin on sisällyttävä kiireellisiä investointeja kansanterveyteen ja toimenpiteitä kaikkien työntekijöiden tukemiseksi heidän työsuhteestaan riippumatta, mukaanlukien epävirallisen talouden työntekijät, vaatii Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestö ITUC.

Maailman rikkaimmat maat käsittävän G20-ryhmän johtajille osoitetussa kirjeessään ITUC esittää kuusi avaintoimenpidettä koronakriisiin vastaamiseksi:

  • Maksettu sairausloma heti ensimmäisestä päivästä lähtien;
  • Palkkojen / tulotason suojaaminen;
  • Hallittu työtuntien vähentäminen tarvittaessa, jossa hallitukset huolehtivat tuloturvasta;
  • Asuntolainojen, vuokrien ja muiden lainojen helpotukset;
  • Universaali sosiaaliturva ja terveydenhuollon maksuton saatavuus; ja
  • Lastenhoito eturintaman työntekijöille terveydenhuollossa, supermarketeissa, apteekeissa ja muilla tärkeillä aloilla.

Lisäksi kehitysavulla on tuettava terveyspalveluiden saatavuutta kaikille ja maksettava perusta sosialiturvajärjestelmien muodostamiselle, mukaan lukien työttömyysturva, lastensuojelu, äitiyden suojelu ja eläkkeet niissä maissa, joista se vielä puuttuu.

G20-ryhmän johtajille osoitetun vetoomuksen on ITUC:n lisäksi allekirjoittanut myös OECD-TUAC, Ammattiyhdistysten neuvoa-antava komitea OECD:lle.

ITUC:n ja sen ammattiliittojen päivityksiä COVID-19-tilanteeseen liittyen voi lukea täältä.