”Amazon palaa edelleen” – Brasilian hallitus kiihdyttää ilmastokatastrofia

Suomessa asuvien brasilialaisten komitea Comitê Fora Bolsonaro – Finlândia kutsui sunnuntaina 2.8.2020 Kansalaistorille koolle mielenosoituksen Brasilian presidentin Jair Bolsonaron politiikkaa vastaan osana kansainvälistä #ForaBolsonaro-toimintapäivää.

Tapahtumassa muistutettiin, että vuoden alussa laajalti uutisoidut Amazonin sademetsän palot jatkuvat Brasiliassa edelleen. Taustalla on Bolsonaron kehotus kohentaa maan taloutta raivaamalla sademetsistä karjalle laitumia ja peltoja soijapelloiksi.

Myöhemmin presidentti on pessyt asiasta kätensä kiistämällä koko ilmiön, vaikka satelliittidata kertoo muuta. Neljäsosa maailman metsien hiilivarastosta on sitoutunut Brasilian sademetsiin, millä on suuri merkitys ilmastonmuutoksen kannalta.

Proletaarit oli mukana osoittamassa proletaarista solidaarisuutta Brasilian kansalle. Puheenvuoron järjestön puolesta käytti Juho Tamminen.


Muistatteko kun viime vuonna uutisoitiin laajasti Amazonin sademetsien järkyttävistä
metsäpaloista? Maailman keuhkot ovat tulessa, meille sanottiin.

Sademetsät ovat edelleen tulessa. Tilanne on vielä pahempi kuin viime vuonna. Kesäkuussa alueella havaittiin ennennäkemätön määrä metsäpaloja. Pysähtykää hetkeksi miettimään tätä: Amazonin sademetsät ovat edelleen tulessa.

Brasilian äärioikeistolainen presidentti Bolsonaro on omalta osaltaan pahentanut tilannetta. Hän
lupasi suurmaanomistajille vapaat kädet sademetsien tuhoamiseen, ja on toteuttamassa lupaustaan tälläkin hetkellä. Asemiehet vainoavat valtion siunauksella alkuperäiskansojen ja maattomien työläisten asumuksia. Samalla luonnonsuojelujärjestöjen työtä vaikeutetaan entisestään, ja aktivisteja demonisoidaan ja vainotaan.

Pääoman intressit ovat kaikkialla samat. Kapitalismin ydin on muuttaa luonto hyödykkeiksi ja
hyödykkeet pääomaksi. Elävä vihreä maa muuttuu elottomiksi kultaharkoiksi; luksusta harvoille,
kuonakasoja monille. Kultaisista kartanoistaan kapitalisteille avautuu näkymä yli ahtaiden slummien, joissa epätoivoinen, lannistunut ihmisten massa pysyy kurissa päihteiden, television ja
väkivaltakoneistojen voimin.

Tätä on kapitalismi puhtaimmillaan: se on palavia sademetsiä, saastuneita jokia, Talvivaaroja.

* * *

Mutta kun puhumme tästä, meiltä kysytään: miten tämä liittyy Suomeen? Entäs sitten, mitä me
muka voidaan tehdä…?

Ja me vastaamme: Suomi ei ole tässäkään asiassa ulkopuolinen. Se, että meillä ei sorreta
työväenluokkaa niin karkeasti kuin Brasiliassa, ei pese pois suomalaisten kapitalistien syntiä ja
hävitystä.

Suomalaiset yhtiöt ovat mukana Amazonin sademetsien tuhoamisessa. Stora Enso on merkittävä
osakas Veracelin sellutehtaalla Brasiliassa. Tehdas on vajaassa kahdessa vuosikymmenessä
sotkeutunut lukuisiin maakiistoihin, oikeudenkäynteihin ja muuhun likaiseen peliin, kuten lahjontaan ja uhkailuun.

Ei meillä Suomessa, te toistelette, mutta suomalaiset yhtiöt osallistuvat kaikkialla maailmassa kapitalismin hirmutekoihin. Veracelin kaltaiset yhtiöt ulkoistavat ympäristötuhot ja sosiaaliset kustannukset kohdemaihin, ja resurssit ja pääoma valuvat tänne Eurooppaan.

Tämä imperialistinen kapitalismi on kaikkialla tuomittava, ja suomalaisyhtiöiden kohdalla tämä
vastuu on ennen kaikkea suomalaisella työväenluokalla.

On muistettava, että yhtiöt eivät kykene yksin tähän hyväksikäyttöön, vaan ne toimivat aina valtioiden eksplisiittisellä tuella. Meidän on siis tuomittava myös Suomen valtion imperialismi – meillä sitä kutsutaan ”vienninedistämiseksi”, eikä esimerkiksi sademetsien raiskaamiseksi tai aseiden myymiseksi konfliktialueille.

Suomi harjoittaa imperialismiaan suurelta osin välillisesti EU:n kautta. Se on groteski imperialistinen elin, joka takaa pääoman vapaan liikkuvuuden, mutta ihmiset se sulkee keskitysleireille rajojensa ulkopuolelle. EU:n vapaakauppasopimukset tarjoavat bolsonaroille mahdollisuuden yksityistää kehittyvien maiden luonnonvarat – ulkoistaen tietysti myös kustannukset ihmisille ja luonnolle.

* * *

Mihin me sitten pystymme?

Kaikki lähtee luokkatietoisuudesta. Meidän pitää tunnistaa itsemme työväenluokkana; näin näemme peilikuvamme myös Brasilian, kuten koko maailman, työväenluokassa. Sinulla ja minulla, meillä, on enemmän yhteistä brasilialaisen työläisen kanssa kuin suomalaisen kapitalistin kanssa.

Työväenluokkaa kaikkialla yhdistää suhteemme tuotantovoimiin: me olemme työtä tekevä luokka, jonka täytyy myydä aikaansa elantoaan varten. Omistava luokka sen sijaan ei tee tuottavaa työtä, vaan riistää lisäarvoa meiltä, jotka teemme. Tämä on totta niin Suomessa kuin Brasiliassa, auringonlaskun molemmin puolin kapitalismi juo työläisten verta.

Porvaristo on aina yrittänyt hajottaa työväenluokan rivejä rasismilla, nationalismilla ja muilla
kusetuksilla. Kun he väittävät meidän olevan erilaisia, me löydämme samankaltaisuuksia. Kun he
koittavat erottaa meitä, me keräännymme yhteen punaisten lippujen alle.

Me emme ole eri kansojen kansalaisia, me olemme kansainvälinen proletariaatti.

* * *

Kun ymmärrämme tämän, huomaamme myös, että meillä on yhteinen vihollinen: porvaristo.

Kapitalismi on globaali järjestelmä. Porvaristo tekee tiivistä yhteistyötä keskenään; suurvallat lyövät kättä päälle riistäessään työläisiä ja tuhotessaan luontoa. Työläisten oikeuksien kaventaminen yhtäällä tarkoittaa myös heikennyksiä toisaalla.

Työperäistä maahanmuuttoa syytetään palkkojen alenemisesta, vaikka tosiasiassa se on kapitalisti, joka polkee palkkoja! Kun työpaikat siirtyvät halpatyömaihin, meitä usutetaan näiden maiden työläisiä vastaan.

Pitäisi muka kilpailla, tyytyä heikennyksiin ja syyttää siitä toisten maiden työläisiä, vaikka taas: kapitalisti on yksin vastuussa työläisten oikeuksien rapauttamisesta.

Omistava luokka, kaikkialla ja kaikissa muodoissaan, sortaa ja riistää meitä, syössen samalla koko
planeetan elinkelvottomaksi. Kansainvälinen kapitalismi on vastuussa ympäristötuhosta ja
lukemattomien ihmisten kärsimyksestä. Miten vastustaa ylikansallista pääomaa, jolla on puolellaan maailman valtiomahdit?

Meidän on organisoiduttava: olkaamme yhtenäinen, kansainvälinen työväenluokka.

Yksin olemme voimattomia pääomaa vastaan; yhdessä olemme voittamattomia. Kansainvälisesti yhtenäinen työväenluokka kykenee vastustamaan kapitalismia ja imperialismia kaikkialla. Voimme sanoa, koko maailman työläiset yhdessä: EI! Me emme alistu enää!

Kamppailusta kapitalismia vastaan pitää tehdä globaali, yhtenäinen liike; yksittäisten kapinapesäkkeiden sijaan meidän luokkamme on käytävä säälimättä taistoon koko järjestelmää vastaan! Kun kaikkien maiden työläiset tukevat toisiaan, eivät kansalliset porvarit tai ylikansallinen pääoma voi meille mitään.

* * *

Elämme yhä yhtenäisemmässä maailmassa. Kohtalomme ovat sidottuna erottamattomasti yhteen.

Pääoman voimat ovat vahvempia kuin koskaan ennen. Kapitalistit kykenevät hyväksikäyttämään
koko työväenluokkaa ja ekosysteemiä planetaarisella skaalalla, ennennäkemättömän tehokkaasti.
Panoksena tässä kamppailussa ovat niin työläisten, kuin koko ihmiskunnan tulevaisuus Maapallolla.

Globaali kapitalismi nielaisee meidät kaikki, ellemme toimi yhdessä.

Nouskaamme vastarintaan, yhdessä, luokkana. Ojennamme kätemme koko maailman työläisille,
liittykäämme yhteen! Meillä on hävittävänä vain kahleemme, voitettavana on koko maailma.
Planeetan tulevaisuus on kansainvälisen työväenluokan käsissä.

Siispä toistan: Me emme ole kansalaisia. Me olemme kansainvälinen proletariaatti.

Siksi me olemme nyt täällä, työväenluokkaiset ihmiset, kokoontuneet yhteen solidaarisuudesta, niin täällä kuin kaikkialla maailmassa. Tänään viestimme on selvä: Bolsonaro ulos! Fora Bolsonaro!