Kutsu: Punainen blokki Helsinki ilman natseja -mielenosoituksessa 6.12.2020 – Työväenluokka fasismia vastaan!

(MIELENOSOITUS ON PERUTTU.)

Vuodesta toiseen fasistien ja julkinatsien on annettu marssia kaduillamme vaatimassa valkoista ylivaltaa. Poliitikot ovat vähätelleet äärioikeiston vaaraa ja poliisi on suojellut väkivaltaisia uusnatseja, jotka pahoinpitelevät sivullisia ja kiihottavat terrorismiin. Vaarallinen muukalaisvihamielinen ilmapiiri on levinnyt koko yhteiskuntaan.

Kokemus on osoittanut, ettemme voi luottaa porvarilliseen järjestelmään fasismin vastavoimana. Fasismi on kapitalismin hedelmä ja tekee työtä kapitalistiluokan etujen hyväksi asettaessaan työläiset toinen toistaan vastaan. Vain työväenluokan yhteistoiminta ja omaehtoinen järjestäytyminen voi estää fasismin uuden nousun!

Äärioikeisto marssii itsenäisyyspäivänä Helsingin kaduilla tänäkin vuonna. Sitä vastaan järjestetään jo perinteeksi muodostunut Helsinki ilman natseja -mielenosoitus.

Kutsumme sinut ja järjestösi mukaan itsenäisyyspäivän Helsinki ilman natseja -mielenosoitukseen 6.12.2020 rakentamaan PUNAISTA BLOKKIA, työväenliikkeen yhteistä antifasistista rintamaa. Punainen blokki marssii osana Helsinki ilman natseja -kulkuetta ja kerää riveihinsä työväenjärjestöjä ja työläisaktivisteja.

Punaiset liput, ammattiosastotunnukset jne. ovat tervetulleita, mutta pääjärjestäjien puolelta on toivottu, ettei puoluetunnuksia, valtioiden lippuja tai autoritarismia edustavia tunnuksia tuoda mielenosoitukseen. Toivomme blokkiin osallistuvilta kasvomaskin käyttöä ja turvavälien noudattamista.

Blokkia järjestävät yhteistyössä Proletaarit, Kiila ja Comite Fora Bolsonaro – Finlandia.

Tapahtuman tiedot löytyvät myös Facebookista.

Meitä yhdistävät tekijät Punaisessa blokissa:

  1. Vastustamme julkisen talouden alasajoa ja kaupallista toimintaa luonnon kustannuksella. Eriarvoistava politiikka luo kasvupohjaa fasismille. Pääoma verolle, toimeentulo ja asunto kaikille, työaikaa lyhennettävä ja julkiset palvelut kuntoon! Näemme työttömät, pakkoyrittäjät ja työkyvyttömät myös osana työväenluokkaa.
  2. Porvarivalta pelottelee, hajottaa ja harhauttaa rasismilla, työväenluokka vastaa internationalismilla! Yhdenvertainen oikeus asua ja tehdä töitä Suomessa myös vierasmaalaisille. Palautukset ja karkotukset on lopetettava!
  3. Emme luota porvarivaltioon tai sen poliisiin! Fasistien vastustaminen vaatii työläisten omaehtoista järjestäytymistä ja sivistämistä, sekä sen oman itsepuolustuskyvyn rakentamista ja ylläpitoa.
  4. Korona-epidemia on nostanut esiin naisvaltaisten matalapalkka-alojen korvaamattoman merkityksen yhteiskunnassamme. Selkään taputtelun sijaan vaadimme parempaa palkkaa ja parempia työoloja kaikille niille, jotka tekevät raskasta, välttämätöntä ja riskialtista työtä yhteiskuntamme ylläpitämiseksi.

RED BLOC – WORKING CLASS AGAINST FASCISM!

(The exact time and place of the demonstration will be announced later.)

Year after year, fascists and open nazis have been allowed to march in our streets demanding white supremacy. Politicians have downplayed the danger of the far right and police have protected violent neo-nazis who assault bystanders and incite terrorism. A dangerous xenophobic atmosphere has spread throughout society.

Experience has shown that we cannot rely on the bourgeois system as a counterweight to fascism. Fascism is the fruit of capitalism and works for the interests of the capitalist class in putting workers against each other. Only the cooperation and voluntary organization of the working class can prevent a new rise of fascism!

The far right is marching on the streets of Helsinki on Independence Day this year as well. The Helsinki without Nazis demonstration, which has already become a tradition, will be organized against it.

We invite you and your organization to the Independence Day Helsinki without Nazis demonstration on December 6, 2020 to build the RED BLOC, a united anti-fascist front of the labor movement. The Red Bloc marches as part of the Helsinki without the Nazis procession and gathers workers organizations and worker activists.

Red flags, trade union banners, etc. are welcome, but the lead organizers have asked not to bring party logos, state flags or logos representing authoritarianism to the demonstration. We hope the participants in the bloc use a face mask and practice social distancing.

The bloc is being organized by Proletaarit, Kiila and Comite Fora Bolsonaro – Finlandia.

The event information can also be found on Facebook.

What unites us in the Red Bloc:

  1. We oppose the downsizing of the public economy, as well as commercial activity at the expense of nature. Policies of inequality create a growth base for fascism. Capital must be taxed, livelihood and housing provided for all, working hours reduced and public services fixed! We also see the unemployed, the forced entrepreneurs and the disabled as part of the working class.
  2. The bourgeoisie intimidates, fragments and deceives us with racism, the working class responds with internationalism! Equal right to live and work in Finland also for foreigners. Stop deportations!
  3. We do not trust the bourgeois state or its police! Resisting the fascists requires the voluntary organization and education of the workers, as well as the building and maintenance of its own self-defense capability.
  4. The corona epidemic has highlighted the invaluable importance of female-dominated low-wage sectors in our society. Instead of empty gestures, we demand better pay and better working conditions for all those who do the hard, necessary and risky work to sustain our society.