Ruokalähetit voittivat Barcelonan tuomioistuimessa

Ruokalähetit, jotka tunnetaan Espanjassa nimellä riders, voittivat suuren oikeudenkäynnin ruokalähettipalvelu Deliveroota vastaan ​​Barcelonassa. Tuomari totesi, että 748 työntekijää tässä yrityksessä työskenteli lainvastaisesti yksityisyrittäjinä. Tuomio vahvistaa ruokalähettien aiemmat vaatimukset.

Katalonian oikeusistuimen tuomio on yhdenmukainen Espanjan korkeimman oikeuden vahvistaman oikeuskäytännön kanssa, jossa viime syyskuussa annetussa tuomiossa tunnustettiin ruokalähettien ja yrityksen välinen työsuhde ja päätettiin, että alustatyöntekijöitä on kohdeltava työntekijöinä kaikkineen oikeuksineen.

Tuomari toteaa, että oletettu ”lähetin vapaus olla poissa”, johon Deliveroo vetoaa, ”ei ole niin laaja kuin miltä näyttää”, koska yritys voi käytännössä katkaista työsuhteen tilausten hylkäämisen takia. Katalonian tuomioistuin mainitsee mm., että yritys jakaa työvuorot läheteille ja että heidän tulisi ilmoittaa yritykselle etukäteen poissaoloistaan ​​sekä pyytää loma-aikojaan.

Tuomion mukaan ei voida katsoa, että lähetillä on oma yritykseen verrattava organisaatio, koska niillä laiteilla, joka lähetti itse kustantaa (polkupyörä tai moottoripyörä ja matkapuhelin) ei voi harjoittaa tämänkaltaista liiketoimintaa. Toisin sanoen ruokajakelu voi tapahtua vain integroimalla jakelijat Deliveroon omaan organisaatioon tai rakenteeseen.

Tapaus koskee työtarkastusviraston tekemää valitusta Deliveroosta ja muista yrityksistä. Monikansallinen yhtiö velvoitetaan nyt rekisteröimään ruokalähetit sosiaaliturvan piiriin sekä säännönmukaistamaan tilannetta. Tähän mennessä on annettu jo 41 tuomioita, jotka tunnustavat ruokalähettien ja digitaalisten alustojen välisen työsuhdeluonteen.

Lähde: AbrilAbril-verkkojulkaisu