Kansainvälinen työläisnaisten päivä -striimi / International working women’s day livestream

Keskustelu- ja kulttuuriohjelmaa naistenpäivänä. Luvassa työväenluokkaista feminististä keskustelua, haastatteluja, puhetta ja musiikkia. Kansainvälisen työläisnaisten päivän vietto aloitettiin Clara Zetkinin ja muiden saksalaisten sosialistinaisten aloitteesta 1910, sillä naisten rooli työväenliikkeessä oli jäänyt liian vähäiselle huomiolle. Nykypäivään mennessä tilanne on parantunut vain hieman. Naisten suunnaton panos työväenliikkeessä jää edelleen melko näkymättömiin. Järjestämme livestriimin, jossa työväenluokkaiset feministit jakavat asiantuntemustaan naisten asemasta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Proletaarit– ja Kiila ry:n järjestämää livestreamia pääset seuraamaan youtube-sivuiltamme https://www.youtube.com/proletaarit. Tarkempi linkki julkaistaan lähempänä. Facebook-tapahtuma: https://fb.me/e/BTgY2pYA.

Ohjelma

17:00 – 18:30: Małgorzata Kulbaczewska-Figat – Naisten asema itä-Euroopassa sosialismin romahtamisen jälkeen. Ajankohtaista Puolan tilanteesta. Haastattelu englanniksi.
18:35 – 20:00: Anna-Mili Tölkkö – Sosiaalinen uusintaminen. Tulevat kuntavaalit.
20:05 – 20:30: Sezgin Boynik – Kuka oli Larissa Reissner? Alustus ja keskustelu englanniksi.
20:30 – 22:30: Kiila Ry – Kiila After Hours: venereal ownership.


*** In English ***

Discussion and culture livestream on Women’s Day. Working class feminist conversation, interviews, speech and music. The annual celebration of the International Working Women’s day began on the initiative of Clara Zetkin and other German socialist women, as the role of women in the labour movement had received too little recognition. To date, the situation has improved only slightly. The enormous contribution of women to the labour movement remains relatively invisible.

Proletaarit and Kiila ry are organizing a live stream where working class feminists share their expertise on the social position of women both in Finland and internationally. You can attend the live stream on our Youtube channel: https://www.youtube.com/proletaarit. The specific link will be published soon before the event. Facebook event: https://fb.me/e/BTgY2pYA.

Programme

17:00 – 18:30: Małgorzata Kulbaczewska-Figat – Women’s rights in Eastern Europe after the fall of socialism. Current situation in Poland. Interview in English
18:35 – 20:00: Anna-Mili Tölkkö – Social reproduction. Upcoming municipal elections.
20:05 – 20:30: Sezgin Boynik – Who was Larissa Reissner? Talk in English
20:30 – 22:30: Kiila Ry – Kiila After Hours: venereal ownership.