Rikkaiden maiden sovinismi näkyy rokotustahdissa – köyhissä maissa vasta 0,9% väestöstä rokotettu yhdellä annoksella.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö on julkaissut vetoomuksen, jossa vaaditaan rokotteiden patenttisuojan poistamista. Pandemia ei noudata maiden rajoja, eikä siitä päästä koskaan eroon, jos pääoman etu asetetaan jatkossakin ihmishenkien edelle. Vetoomuksen saatetekstissä todetaan:

”Jotta pandemia voidaan pysäyttää, tulee rokotteita, teknologiaa ja osaamista jakaa tasapuolisesti. Tätä ei tehdä ilman rokotteiden patenttioikeuksien purkamista. Nyt lääkeyritykset pitävät patenttioikeudellaan lähes koko maailmaa panttivankina, vaikka koronalääkkeiden, -rokotteiden ja -testien kehittämiseen on saatu runsaasti julkista rahoitusta.

Intia ja Etelä-Afrikka tekivät jo joulukuussa 2020 ehdotuksen rokotteiden patenttisuojan (edes väliaikaisesta) purkamisesta. Esityksen torpedoivat tuolloin rikkaat imperialistiset valtiot, Yhdysvallat ja EU etunenässä. Nyt Yhdysvallat on muuttanut kantaansa, ja kannattaa rokotteiden patenttien purkamista. Moni on ehtinyt kehua päätöstä suoraselkäiseksi ja inhimilliseksi. Tosiasiassa Yhdysvallat (kuten myös EU-maat) on hamstrannut rokoteannoksia jo yli vuoden, varmistaen omalle väestölleen täyden rokotekattavuuden – ja miljoonia ylimääräisiä annoksia, joita he ehkä jakavat eteenpäin, ja silloinkin odottavat tulla kohdelluiksi pyhimyksinä. Tämä rokotesovinismi on pidentänyt pandemiaa mittaamattomasti ja maksanut miljoonien ihmisten hengen. Yhdysvaltoja on siis syytä kehua päätöksestään kuin varasta, joka palauttaa vuoden päästä kymmenesosan viemästään omaisuudesta.

Suomi ajamassa lääkeyhtiöiden etua

Vaikka EU-parlamentti on jo esittänyt rokotteiden patenttisuojan purkamista, EU-komissio ei ole ottanut ratkaisevaa askelta päätöksen tekemiseksi. Näin tuskin tulee käymään ilman jäsenvaltioiden aktiivista painetta. Suomen hallitus ei ole ollut aktiivinen patenttisuojan purkamisessa. Lääkärit ilman rajoja vaatiikin Suomen hallitusta ottamaan vahvasti kantaa EU-valtiona patenttisuojan purkamisen puolesta. Kyse ei ole siitä, ettei Suomen hallitus kykenisi tai olisi halukas lobbaamaan EU-tasolla. Kyse ei myöskään ole siitä, että hallitus tyytyisi siihen, että mepit edustavat Suomea EU:ssa. Suomi kykenee kyllä lobbaamaan EU-tasolla, jopa unionin yleistä linjaa vastaan. Se nähtiin jälleen toukokuussa, kun ruotsalaislehti Dagens Nyheter uutisoi Suomen pääministeri Marinin lobanneen yhdessä Ruotsin pääministeri Löfvenin kanssa metsiensuojelua vastaan. Marin ja Löfven vastustivat metsien luontoarvojen kirjaamista lakiohjelmaan. Sellaista ”kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa”.

Suomalaiset mepit äänestivät rokotesuojan purkamisen puolesta äänin 7-6. Vastaan äänestivät edustajat Hakkarainen, Huhtasaari, Pietikäinen, Sarvamaa, Torvalds ja Virkkunen. Painakaa heidän nimensä visusti mieleenne. Näille hirviöille pääoman etu on ihmishenkiä kalliimpaa.

Siinä, että Suomi puolustaa pääoman etuja, ei tietenkään ole mitään uutta, valitettavasti. Sama nähtiin viime vuoden toukokuussa, kun kävi ilmi, että valtio oli kieltäytynyt rahoittamasta suomalaisen rokotteen viimeistä testausvaihetta – siitä syystä, että rokotteen kehittäjät halusivat rokotteesta patenttivapaan. Sen sijaan heitä kehotettiin perustamaan startup-yritys, siis selkokielellä rikastuttamaan kapitalisteja tahkomalla rahaa ihmishenkien kustannuksella.a

Patenttisuojasta on hankkiuduttu eroon aiemminkin. Esimerkiksi vuonna 2001 valtiot saivat täyden oikeuden murtaa HIV/AIDS lääkkeiden patenttisuoja. Tämä oli vuosikymmenten taistelun tulos, jossa vastakkain oli kehittyvän maiden ja imperialististen maiden etu. Kehitysmaat eivät sinänsä ole köyhiä valtioita, ne ovat korkeasti riistettyjä valtioita. Patenttilainsäädäntö, joka suojelee imperialististen maiden pääomaa, on eräs tämän riiston muoto. Kehittyvien maiden tekijänoikeuslainsäädäntö on siis pitkälti kolonialismin perintöä. Ei siis ole ihme, että patenttivapauden ankarimmat vastustajat olivat Yhdysvallat, länsieurooppalaiset valtiot sekä näiden maiden lääkeyhtiöt, kuten Pfizer. Pfizer on tehnyt ennätyksellisiä voittoja koronan takia: pelkästään vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla rokote tuotti yli 3,5 miljardia dollaria.

Hiv/Aids -lääkkeen patenttisuojan murtaminen pelasti kymmeniä miljoonia henkiä, ja pidensi lukemattomien ihmisten elämää. Silti edelleen on paljon sairauksia, joiden lääkkeet ovat patenttien muurien takana. Patenttien lisäksi lääkkeiden ja lääketarvikkeiden huono saatavuus pahentaa sairauksia köyhissä maissa. Tämä on suoraa seurausta kapitalistisesta ansaintalogiikasta: on paljon edullisempaa voittomarginaalille antaa ihmisten kuolla malariaan kuin jakaa lääkkeitä kaikille.

Julkaisimme äskettäin myös arvion WHO:n raportista, jossa todettiin, että yksityinen voitontavoittelu on pitkittänyt ja pahentanut pandemiaa merkittävästi.

Julkinen tuotanto, yksityiset voitot

Kapitalismissa tuotanto on julkista ja voitot yksityisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että teollisuuden toimiminen vaatii koko yhteiskunnan toimimista, mutta sen hyödyt eivät jakaudu tasaisesti eivätkä demokraattisesti. Lääkkeiden tuotekehittely tehdään suurimmaksi osin julkisen rahoituksen turvin. Lisäksi lääketieteen asiantuntijat saavat koulutuksensa julkisrahoitteisissa yliopistoissa ja heidän tukenaan on vapaasti saatavilla oleva julkinen tiedontuotanto. Tähän ketjuun tunkee ylimääräisenä kapitalisti, joka vaatii voitot toisten töiden hedelmistä itselleen.

Mutta jos lääkeyhtiöt eivät saisi patentoida tuotteitaan, miten kellään olisi yhtään intressiä tuottaa mitään? Tämä on yleinen olkiukko, jota uusliberalismin omaksuneet ihmiset toistelevat maailman tappiin. Nämä ihmiset jättävät kuitenkin mainitsematta, että Suomessakin oli omaa, Kansanterveyslaitoksen toimesta tehtyä rokotetuotantoa yli sata vuotta. Se ajettiin alas 2003 keskustajohtoisen hallituksen toimesta.

Ajattelumalli, jossa yksityinen voitontavoittelu on väistämätöntä ja välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden kannalta, on uusliberalistinen vale. Mark Fisher kutsui tätä ”kapitalistiseksi realismiksi” ; näkökannan esittäjät antavat ymmärtää, että ”mikään muu ei vain ole realistista”, vaikka historia todistaa täysin päinvastaista. Tällainen näkemys pitää tunnistaa ja kitkeä juurineen – nämä kyyniset uusliberalismin hyväksyneet ihmiset haluavat itselleen monopolin itse todellisuuteen.

Marxilaisina me kuitenkin katsomme maailmaa materialistisesta näkökulmasta. Miten Kuuba voi olla kauppasaarrosta huolimatta lääketieteen edelläkävijä, jos vain voitontavoittelu tuottaa motivaation parantaa ihmisiä? Myös suomalaista terveydenhuoltoa pidetään usein kansainvälisenä menestystarinana. Sen takana on aina ollut vankka julkinen rahoitus, ei siis yksityinen voitontavoittelu. Yksityisen sektorin osuus on valitettavasti kasvamassa, mutta vielä vuonna 2019 julkisen rahoituksen osuus koko terveydenhuollosta oli 76,8 %. Julkinen sektori sinänsä ei vielä takaa oikeudenmukaista järjestelmää, vaan valtiokoneiston on oltava työväenluokan hallussa. Vain työväenvalta, joka perustuu yhteisomistukseen ja lakkauttaa luokkayhteiskunnan, voi olla todella demokraattinen järjestelmä, jossa jokainen on samanveroinen eikä politiikkaan voi vaikuttaa vauraudella.

Globaalisti tilanne on kestämätön: 85 % kaikista koronarokotteista on annettu rikkaisiin imperialistisiin valtioihin, joihin Suomikin kuuluu. Vain 0,9 % riistettyjen maiden väestöstä on saanut yhden rokoteannoksen. On aika heittää yksityinen voitontavoittelu historian romukoppaan, niin lääketieteen kuin kaiken muunkin yhteiskunnalle olennaisen tuotannon osalta. Me vaadimme kaiken ihmisten terveydelle välttämättömän tuotannon kollektivisointia. Yhtäkään ihmishenkeä ei saa enää uhrata pääoman alttarilla!