Yksityinen kaivostoiminta kiellettävä kokonaan

Kuva: Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-allas vuonna 2013. Kuvaaja: Antti Lankinen

Helsingissä järjestettiin 11.11.2021 Kaivostoiminnalle rajat -mielenosoitus. Mielenosoitus on osa laajempaa kampanjaa, jonka aktiivit haluavat Suomeen tiukemman kaivoslainsäädännön. Aiheesta on tehty myös kansalaisaloite, joka on jo kerännyt tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloite kannattaa silti allekirjoittaa, sillä sitä ei ole vielä lähetetty eduskunnalle.

Aloitteen tarkoitus on suojella suomalaiset vesistöt ja arvokkaat luontokohteet niin, ettei niiden päälle tai läheisyyteen saa perustaa kaivoksia. Aloite on tarpeellinen, sillä tällä hetkellä Suomessa saa varata malminetsintää varten maata jopa luonnonsuojelualueilta. Lähes 10% koko maan pinta-alasta on tällä hetkellä varattu kaivostoiminnan käyttöön.

Esitetyt vaatimukset ovat kuitenkin auttamattoman riittämättömiä. Ehdotetut reformit eivät riitä suitsimaan kaivostoiminnasta johtuvaa luonnon tuhoamista. Tilanne olisi kestämätön koska tahansa, mutta etenkin meneillään oleva ympäristökriisi vaatii rivakampia toimia.

Kaivostoiminnalle rajat -hanke sortuu samoihin reformismin ongelmiin kuin suomalainen vasemmisto yleensä. Se ei mene tarpeeksi pitkälle ja haasta itse ongelman juurisyytä: yksityisomistusta. Kaivostoiminnan ongelmia ei voida ratkaista niin kauan, kuin porvarien annetaan omistaa maata ja tehdä sille mitä hyvänsä voitontavoittelun nimissä.

Mielenosoituksen kutsussa todettiin: ”Hallitus ei ole onnistunut toistaiseksi muussa kuin kaivosten toimintaedellytysten varmistamisessa. Siinä he ovatkin onnistuneet erinomaisesti, Suomen luonnon ja vesistöjen kustannuksella!”

Hallitus todella on onnistunut turvaamaan yksityisen kaivostoiminnan edellytykset. Kaivostoiminnan rajojen puutteessa ei ole kyse ”epäonnistumisesta”, vaan tahallisesta politiikasta. Hallitukset lupaavat aina yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista. Politiikka on punnittava teoissa.

Kaivostoiminnan on oltava julkisesti omistettua, tai sitten oltava olematta

Kaivoksia todennäköisesti tarvitaan tulevaisuudessakin. Kuitenkin on suorastaan barbaarista, että kaivostoiminnalla saa tehdä voittoa. Etenkin ympäristön ollessa näin hauraassa tilassa, on yksinkertaisesti kiellettävä voittoa tavoitteleva yksityinen kaivostoiminta täysin.

Nykyisellään kaivostoiminta tuottaa 75 prosenttia kaikesta Suomen jätteestä. Sen lisäksi, että kaivostoiminta tuhoaa paikallista ympäristöä, sen hiilijalanjälki on massiivinen. Kiviainesjätteen käsittely lisää entisestään ympäristön ja ilmakehän kuormitusta.

Kaivostoiminta on välttämätön, mutta erittäin riskialtis ala täynnä haittoja. Vain työväenluokan johtama demokraattinen suunnitelmatalous kykenee tekemään kaivostoimintaa ilman voitontavoittelua – resursseja on louhittava vain se määrä, mikä on äärimmäisen välttämätöntä. Ympäristön ja ilmaston kestävyys on asetettava korkeammaksi prioriteetiksi kuin voitontavoittelu.

Jopa kaivostoiminnan kansallistaminen nykyisen porvarivaltion puitteissa olisi demokraattisempi, avoimempi ja kestävämpi ratkaisu.

Tästä syystä yksityinen kaivostoiminta on kiellettävä kokonaan.