Punainen blokki fasismia vastaan | Red Bloc Against Fascism 2021 | Kannanotto | Statement

(In English below)

Punainen blokki Helsinki ilman natseja -mielenosoituksessa. Järjestäjinä Proletaarit, Kiila ry, Comitê Fora Bolsonaro Finlândia ja Marxilainen työväenliitto. Näytämme fasisteille, ettei heille ole sijaa työväen keskuudessa. Kutsumme sinut ja järjestösi mukaan Helsinki ilman natseja -mielenosoitukseen 6.12.2021 rakentamaan työväenluokkaista antifasistista rintamaa! Tuo paikalle sosialistisia, kommunistisia sekä ammattiosastojen lippuja. Huomioithan kuitenkin, että tapahtuman pääjärjestäjät toivovat, ettei mielenosoitukseen tuotaisi puoluepoliittisia, valtiollisia tai autoritäärisiä tunnuksia.

Red bloc in Helsinki without nazis demonstration. Organized by Proletaarit, Kiila ry, Comitê Fora Bolsonaro Finlândia and Marxilainen työväenliitto. We invite you and your organisation to join us in Helsinki without nazis demonstration to build a working class antifascist front! Bring socialist, communist as well as trade union symbols and flags. Please note that political parties’ symbols, national flags and authoritarian symbols are prohibited by the main organizers of the event.

FASISMI EI TIPU TAIVAASTA VIATTOMAAN MAAILMAAN. SE NOUSEE KAPITALISMIN VERISESTÄ RÄMEESTÄ.

Valtio ei estä natseja järjestäytymästä tai toimimasta, mutta ei siksi, että se olisi siihen kyvytön. Fasistit eivät ole perustavanlaatuinen haaste Suomen poliittiselle järjestelmälle. Valtio suvaitsee fasisteja siksi, että fasisteilla ja liberaaleilla on yhteisiä poliittisia intressejä ja kantoja. Näin on ollut sekä historiallisesti että tänä päivänä, kun se näkyy muun muassa pakolaisten ja maahanmuuttajien brutaalissa kohtelussa.

Fasismi ja äärioikeistolaiset diktatuurit ylipäänsä ovat aseita, joita pääoma käyttää työväenluokkaa vastaan. Fasismi kehittyy orgaanisesti porvarillisesta demokratiasta ja koostuu porvarillisista aineksista.

Historiallisesti fasistit ovat osa valkoisen Suomen perintöä: Suur-Suomesta, IKL:stä, Lapuan liikkeestä, lakonmurtajista, suojeluskunnista aina lahtari Mannerheimiin, jota edelleen pidetään ”suurimpana suomalaisena”, ja jonka patsas mulkoilee tämänkin mielenosoituksen yllä.

Tänä päivänä jopa liberaalit ja sosialidemokraatit ovat valmiita kannattamaan ”Linnake-Eurooppaa” nojaten epämääräiseen puheeseen ”turvallisuudesta” ja ”hybridiuhasta”. Tehdään tämä selväksi: ihmiset rajoilla eivät ole aseita, he ovat kuoliaaksi jäätyviä pakolaisia!

Pääasiassa pakolaisuus on kapitalismin imperialistisen vaiheen sivutuote. Suomen vaurauden hinta on globaalin etelän ihmisten veri. Länsimainen pääoma valtaa ja alistaa heidän ympäristönsä, maansa ja yhteiskuntansa halpojen raaka-aineiden ja työvoiman takaamiseksi.

Ja kun ihmiset näistä maista pyrkivät tänne, missä heidän työnsä ja verensä tuottama vauraus sijaitsee, heidät käännytetään raa’asti takaisin – rajavalvonta on välttämätön osa imperialismin toimintaa: se pitää köyhdytetyt ja hyväksikäytetyt ihmiset alistettuina. Samaan aikaan instituutiot, kuten IMF ja Maailmanpankki, harjoittavat finanssipolitiikkaa, jonka tarkoitus on pitää köyhät maat köyhinä, jotta ne pysyvät jatkossakin hyväksikäytettävänä periferiana.

Suomi osallistuu EU:n yhteiseen rajavalvontaan. Tämä tarkoittaa ihmisten hukuttamista Välimereen, pakolaisten sulkemista keskitysleireille tai jättämistä ihmissalakuljettajien armoille. Taantumuksellisimmat tahot Suomessa puhuvat jo raja-aidasta Venäjän rajalle!

On selvää, että Lukašenkalla on jonkinlainen sopimus EU:n kanssa, tai hän haluaa tehdä sellaisen. EU ja Turkki tekivät jo sopimuksen, jossa Turkki suostui estämään suurimman osan pakolaisista pääsyn Eurooppaan. EU maksoi Turkille miljardeja pakolaisten sulkemisesta leireille. Tämän lisäksi Turkki varmisti tietysti suotuisat diplomaattiset suhteet EU:n suuntaan.

Tässä asiayhteydessä äärioikeisto Suomessa, olivat he uusnatseja tai perussuomalaisia, on yksi ase muiden joukossa työväenluokkaa vastaan, yhdessä poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa.

Työttömät ja vähemmistöt ovat saman hyökkäyksen kohteena. Missä ikinä on ihmisiä, jotka eivät ole ”hyödyllisiä” pääomalle, joita ei voi riistää näiden lisäarvon takia, äärioikeisto vainoaa heitä. Vainon on tarkoitus pakottaa ihminen hyväksikäytön kohteeksi väkisin.

Perinteisen vasemmiston ja ammattiyhdistysliikkeen vastaus tähän on ollut puutteellinen. Esimerkiksi: kymmenen vuotta sitten, riippumatta heidän virallisesta statuksestaan, ihmisiä Puolan ja Valko-Venäjän rajalla olisi kutsuttu pakolaisiksi. Nyt heitä nimitetään aseiksi, eikä edes Vasemmistoliitto kyseenalaista väitteitä ”hybridisodasta”. Vaikka puolue julistaa, että ”kaikkia pakolaisia on autettava”, Vasemmistoliitto on enemmän kuin valmis uhraamaan tämän periaatteen pienen poliittisen hyödyn takia. Ovathan he osa hallitusta, joka edelleen karkottaa turvapaikanhakijoita!

Porvarillinen Eurooppa vaipuu barbariaan. Tämä voidaan torjua vain työläisten voimalla. Meidän on ulotettava käytännöllinen antifasismi työpaikoille ja ammattiliittoihin. On välttämätöntä, että fasismi tunnistetaan osaksi laajempaa kapitalistista järjestelmää, joka on kumottava.

Vain työläisten yhteisrintama voi voittaa Kerberoksen, jonka nimi on fasismi, sekä sen isännän, joka pitelee talutusnuoraa: kapitalismin. Tämä tavoite mielessä esitämme seuraavat vaatimukset:

 • Kaikki karkotukset on lopetettava välittömästi. Rajat auki kaikille, etenkin niille, jotka tulevat EU:n ja Yhdysvaltain imperialismin hävityksen keskeltä.
 • Kaikki EU-maiden sotilaat on vedettävä kotiin välittömästi. Imperialistiset väliintulot ja miehitykset ovat yksi pakolaisuuden pahimmista juurisyistä.
 • Työtä, asunto ja kohtuullinen elintaso kaikille julkisen sektorin avulla.
 • Lyhyempi työpäivä samalla palkalla. Tämä mahdollistaa työmäärän jakamisen tasaisemmin ja sen, että työtä riittää kaikille.
 • Viime kädessä pyrimme koko yhteiskunnallisen työnjaon purkamiseen kaikkialla, missä se on mahdollista: välttämättömät työt, kuten siivous, kunnossapito ja hoiva tulisi jakaa tasan kaikkien kesken. Kaikesta työstä tulee saada sama korvaus.
 • Kaikki keskeiset teollisuuden ja talouden alat tulee kansallistaa. Yksityistäminen on pysäytettävä.
 • Työväenluokan järjestäytyminen on vastaus väkivaltaiseen äärioikeistoon: itsenäinen itsepuolustus on välttämätön osa luokkataistelua. Lakkovahdeista tapahtumien järjestyksenvalvontaan: meidän on järjestäydyttävä siten, että voimme luottaa toinen toisiimme tovereina valtion ja sen joukkojen sijaan.

***

FASCISM DOESN’T JUST FALL FROM THE SKY, IT RISES FROM THE BLOODY BOG OF CAPITALISM

The state doesn’t prevent nazis from organizing or acting not because it is incompetent or unable. Fascists do not fundamentally challenge or threaten the political status quo in Finland. The state tolerates them because fascists and liberals share political interests and positions. This unity is both historical and current, nowadays manifesting in, among others, the brutal treatment of refugees and migrants.

Fascism and far right dictatorships in general are weapons at the use of capital against the working class. There is an organic connection between bourgeois democracy and fascism, as the latter is born out of and represents elements of the bourgeoisie.

Historically, fascists are part of the official legacy of White Finland: from Suur-Suomi, IKL, Lapua movement, strike breakers, suojeluskunnat to that butcher Mannerheim, who is still regarded as the ”greatest Finn of them all”, whose statue even gazes over this demonstration.

Today, even liberals and social democrats are ready to support ”Fortress Europe” in the name of some vague ”security” and against a ”hybrid threat”. Let’s be clear: people on the borders are not weapons, they are refugees freezing to death!

Mostly refugees are a by-product of capitalism in its imperialist phase. The cost of our prosperity here is paid with the blood of the people in the global south, their environments, countries and societies are colonized by western capital and wrecked in service of either the extraction of natural resources, cheap sweatshop labour or both.

And when the people there try to get here, to reach the wealth their labour made, they are brutalized and turned back – border control is a crucial part of the functioning of imperialism, it keeps the impoverished and over-exploited peoples at bay. At the same time institutions such as IMF and World Bank enforce monetary policy aimed at keeping over-exploited countries impoverished to secure them in the periphery to be exploited in the future as well.

Finland participates in the joint EU border control. This means drowning people in the Mediterranean, closing them inside concentration camps or leaving them at the mercy of human trafficking. The most reactionary elements here already talk about erecting a wall of the Finnish-Russian border!

It is quite clear the Lukašenka has some sort of a deal with EU or that he wishes to secure one – EU and Turkey already had a deal, where Turkey agreed to stop the majority of people trying to get to Europe. EU paid billions for Turkey to set up camps within its borders to close the refugees in. In addition to that, this of course secured favourable diplomatic relations for Turkey.

In this context, far right organizations in Finland, be they neo-nazis or perussuomalaiset, are an additional weapon used against the working class, in tandem with the police and border guard.

Unemployed people and minorities also face the same attack. Wherever there are people who aren’t ”useful” for capital, who cannot be exploited for their surplus value as they are, the far right will ostracize so that they can be exploited.

The response to this from traditional left parties and trade unions has been lacking. Case in point: ten years ago, regardless of their official status, all the people in the Poland-Belarus border would have been called refugees. Now they are pejoratively called weapons and not even Left Alliance questions the narrative of ”hybrid warfare”. Even when they proclaim ”we must help all refugees”, the Left Alliance are more than willing to compromise these principles for small political gains. Afterall, they are a part of a government that still deports asylum seekers!

Bourgeois Europe is slipping into barbarism. It can only be countered by workers’ strength and resolve. We must extend practical anti-fascism into workplaces and unions. It is necessary recognize fascism as just a part of the larger capitalist system that needs to be overcome.

Only a workers united front can defeat both the Cerberus of fascism as well as its master holding the leash, capitalism. With this goal in mind, we present the following demands:

 • End to all deportations as well as opening borders for everyone, especially those from countries wrecked by US & EU imperialism
 • Immediate withdrawal of all European troops from other countries. Imperialist intervention is one of the root causes of refugee crises.
 • Work, housing and means for decent living for all via the public sector
 • Shorter work days without pay cuts. This allows for more equal distribution of workload and work for all
 • Ultimately we aim to dismantle the social of division of labour where possible: essential work like cleaning, maintenance and care should be divided equally. All work should be compensated for equally.
 • Nationalization (and stopping the privatization of) all the essential sectors of the economy
 • Working class organisation as a response to violent far right: independent self-defense is a crucial part of class struggle. From picket lines to event security, we must organize in such a way that we can trust each other as comrades, not the state and its forces, to protect us.

3 kommenttia artikkeliin ”Punainen blokki fasismia vastaan | Red Bloc Against Fascism 2021 | Kannanotto | Statement

Kommentointi on suljettu.