Ihmisoikeudet ja lait voimattomia porvarin rasismin edessä

Porvarillinen EU tekee rajoillaan jatkuvasti laittomia käännytyksiä. Tämä tarkoittaa kansainvälisten sopimusten ja perustavanlaatuisten ihmisoikeuksien häikäilemätöntä sivuuttamista. Myös suomalaiset rajavartijat ovat olleet paikalla Frontexin nimissä toteuttamassa laittomia käännytyksiä. Frontexin riveissä on palvellut viime vuosina 10–30 suomalaista rajavartijaa. Tulevina vuosina Suomi on luvannut Frontexin palvelukseen yli sata rajavartijaa lisää.

Pääasiassa pakolaisuus on kapitalismin imperialistisen vaiheen sivutuote. Köyhät maat eivät ole köyhiä siksi, että ne olisivat alikehittyneitä, ne ovat ylihyväksikäytettyjä. Myös Suomen porvarien varallisuus perustuu imperialismiin ja epätasaiseen kauppaan. Suomen valtio on rikas ja hyvinvoiva siksi, että suurin osa maailmasta ei ole. Suomen kaupoissa myydään kirjaimellisesti orjatyövoimalla tehtyjä tuotteita. Suomalainen pääoma hyväksikäyttää törkeästi köyhempien maiden luonnonvaroja ja työläisiä. Suomalaiset sellutehtaat varastavat alkuperäiskansojen maata ja tuhoavat heidän kotejaan Brasiliassa. Suomen talous hyötyy raakaöljyn hinnan kontrolloinnista, joka oli – ja on edelleen – Yhdysvaltain pääoman suurin motivaatio jatkaa sotimista Lähi-Idässä. Pakolaisten lähtömaiden epävakaus on seurausta imperialistisista interventioista, joihin Suomikin osallistui – ja osallistuu jatkossakin, sillä uusi hävittäjähankinta sitoo Suomen entistä tiukemmin Naton käsikassaraksi.

Porvariston rakentaman hyvinvointivaltion varallisuus perustuu maailmanlaajuiseen kärsimyksen ketjuun. Köyhien ja rikkaiden maiden välisen kuilun ylläpitäminen on elinehto Suomen hyvinvointivaltion toiminnalle. Köyhien maiden ihmisten työn riistäminen luo sen vaurauden, josta porvari nauttii ja heittää meille työläisille rippeet. Tästä syystä meidän tulee vaatia Suomen rajojen avaamista kaikille maailman sorretuille, jotta he pääsevät todella nauttimaan työnsä hedelmistä.

Kun ihmiset riistetyistä maista pyrkivät tänne, missä heidän työnsä ja verensä tuottama vauraus sijaitsee, heidät on ehdottomasti otettava vastaan.

Takaisintyönnöt, hukuttamiset, keskitysleirit ja pahoinpitelyt jatkuvat niin kauan, kuin porvarivaltiot ovat olemassa. Pakolaisten brutaalissa kohtelussa ei ole mitään uutta, mutta viime aikojen tapahtumat tuovat tilanteen selkeämmin esiin. Siksi me kommunistit korostamme, että rajavalvonta on taantumuksellista, nationalistista väkivaltaa, josta on päästävä eroon. Työläisillä ei ole isänmaata. Me emme ole eri maiden kansalaisia, olemme kansainvälinen proletariaatti.

  • Kaikki karkotukset on lopetettava välittömästi. Rajat auki kaikille, etenkin niille, jotka tulevat EU:n ja Yhdysvaltain imperialismin hävityksen keskeltä.
  • Kaikki EU-maiden sotilaat on vedettävä kotiin välittömästi. Imperialistiset väliintulot ja miehitykset ovat yksi pakolaisuuden pahimmista juurisyistä.
  • Työtä, asunto ja kohtuullinen elintaso kaikille julkisen sektorin avulla.
  • Lyhyempi työpäivä samalla palkalla. Tämä mahdollistaa työmäärän jakamisen tasaisemmin ja sen, että työtä riittää kaikille.