Puheenvuoro: Solidaarisuutta Kazakstanin työläisille

Perjantaina 14.1. Helsingissä järjestettiin mielenosoitus solidaarisuuden osoittamiseksi Kazakstanin kansannousulle. Tapahtuman kutsui koolle CWI Suomi. Proletaarien puolesta puheen piti Juho Tamminen. Alla puhe kokonaisuudessaan sekä suomeksi että englanniksi. Voit myös katsoa puheet Youtube-kanavaltamme.

Kuvaaja: Emma Grönqvist / Tiedonantaja

***

Teidän kapinanne on enemmän kuin oikeutettu, sillä Kazakstanin työläisiä on riistetty ja sorrettu jo vuosikymmeniä. Runsaista luonnonvaroista saadut rikkaudet valuvat länsimaisille yrityksille sekä valtaa pitäville compradoreille.

Väite siitä, että työläisten kapina olisi ulkoa päin organisoitu värivallankumous, on absurdi. Otetaan huomioon, että maan öljyteollisuus on jo yhdysvaltalaisen pääoman hallussa – ketä vastaan he organisoivat värivallankumousta, itseäänkö? Silti tämän verukkeen varjolla Venäjä lähetti alueelle sotajoukkoja, ja hallituksen sortotoimet saivat siunauksen myös ”kommunistiseksi” itseään kutsuvalta Kiinalta.

Kazakstanin työläisillä on tosiasiassa pitkä historia taistelusta ja vankka kokemus järjestäytymisestä. Muistamme esimerkiksi vuoden 2011 verilöylyn Zhanaozenissa, jolloin hallituksen joukot teloittivat lakkoilevia öljytyöläisiä.

Samaan aikaan, kun länsimaiset liberaalit tuomitsevat Venäjän toimet, Yhdysvallat ja EU harjoittavat samanlaista – usein pahempaakin – sotilaallisen väliintulon politiikkaa ympäri maailmaa. Selvää on, että minkään valtion sotilaallinen interventio, tuli se Venäjältä, Kiinasta, EU:sta tai Yhdysvalloista, ei voi parantaa Kazakstanin työläisten asemaa. Ulos miehitysjoukot!

Mielenosoituksissa on ennen kaikkea kyse yhteiskunnallisista vaatimuksista, ihmisarvoisesta elämästä. Edistyksellisimmät työläiset Kazakstanissa ovat vaatineet teollisuuden kansallistamista. Järjestömme seisoo täysin tämän vaatimuksen takana. Kehotamme työläisiä perustamaan neuvostoja talouden uudelleen järjestämiseksi sosialistiselta pohjalta.

Käynnissä on taistelu ei pelkästään Kazakstanin hallitusta, vaan kapitalismia ja imperialismia vastaan. Mielenosoitusten keskiössä olevasta öljyteollisuudesta 75 % on yhdysvaltalaisessa omistuksessa. Kurjuus on kazakstanilaisten työläisten osa samalla, kun pääoma lännestä ja idästä riistää kaiken rikkauden.

Ylikansalliset korporaatiot eivät ansaitse mitään korvausta teollisuuden kansallistamisesta – he ovat jo riistäneet Kazakstanin työväenluokalta niin vaurauden kuin mahdollisuuden kasvaa ja elää rauhassa. Chevron ja sen koirat ulos Kazakstanista!

Kannatamme myös vaatimusta uusista vaaleista ja demokraattisista oikeuksista. Joskin tunnistamme, etteivät ne riitä ratkaisemaan ongelmaa: porvarillinen perustuslaillinen demokratia voi avata uusia mahdollisuuksia, mutta todennäköisesti yksi ryhmä oligarkkeja vain vaihtuu toiseen, joista jokainen on jollain tavalla riippuvainen vieraasta vallasta.

Protestiliikettä ei pidä sumuttaa tukemaan mahdollista ”demokraattista” porvaristoa nykyistä hallintoa vastaan, vaan Kazakstanin työläisten tulisi pyrkiä pääsemään eroon oligarkeista kokonaan. Tie tähän on itsenäinen työväenpuolue.

Työläisten neuvostot ovat ensiarvoisen tärkeä työkalu, ensinnäkin nykyisen taistelun koordinoimiseksi. Mutta myös siksi, että se voi olla tulevaisuuden työväenluokan ja köyhälistön hallituksen siemen!

Solidaarisuutta työläisten taistelulle. Alas Tokajev ja Nazarbajev!


Solidarity with workers of Kazakstan striking and protesting against a murderous government!

Your rebellion is more than justified, because the working class of Kazakhstan has been exploited and oppressed for decades. The riches from abundant natural resources flow to western corporations and local compradores in power.

The insinuation that this is a colour revolution led from outside is absurd. Take into account that United States already controls Kazakhstani oil industry. Who are they organising a colour revolution against – themselves? Yet with this excuse Russia sent troops to the country. The governments repressive actions also received a blessing from China, that supposedly “communist” country.

In reality the workers of Kazakhstan have a long history of struggle and robust experience in organising. We remember, for example, the 2011 massacre in Zhanaozen, where government troops executed striking oil workers.

At the same time when western liberals are quick to condemn the actions of Russia, USA and EU practise similar – often worse – military interventions around the world. It is clear that no military intervention, be it from Russia, China, EU or USA, can help the working class of Kazakhstan. Out with the interventionists!

The protests are, above all, about social demands; humane life. Most progressive workers in Kazakhstan have demanded the nationalization of industry. Our organisation fully supports this demand. We urge the workers to set up councils to reorganize the economy on a socialist basis.

The current fight is not only against the government of Kazakhstan, but also against capitalism and imperialism. The oil industry which is central to the demonstrations is 75% owned by American corporations. Misery is the lot of Kazakhstani workers while capital from the west and the east robs them of all wealth.

Multinational corporations do not deserve any compensation for the nationalisation of industry – they have already robbed the working class of Kazakhstan of both wealth and the chance to grow and live in peace. Push Chevron and its dogs out of Kazakhstan!

We also support the demand for new elections and democratic rights. Although we recognize that they are not enough to solve the problem: bourgeois constitutional democracy can open up new possibilities, but it is likely that one group of oligarchs will only be replaced by another, each of whom will be dependent on foreign powers.

The movement must not be fooled to support “democratic” bourgeoisie against the current regime. The workers of Kazakhstan should get rid of oligarchs altogether. The way to this is an independent worker’s party.

Workers’ councils are a vital tool, firstly, to coordinate the current struggle. But also, because it can be the seed of a future government of the working class and the poor!

Solidarity to the workers’ struggle! Down with Tokajev and Nazarbajev!