Kannanotto Ukrainan sodasta – Ei sotaa kansojen välille, ei rauhaa luokkien välille 

Kitka kapitalistien välillä syttyi sodaksi Ukrainassa

Venäjän joukot, joiden tulisi palata koteihinsa, on lähetetty palvelemaan työväenluokalle tuhoisia tarkoituksia.

Yhdysvaltain johtama porvarillinen niin kutsuttu länsimaailma ei kyennyt estämään sotaa Ukrainassa. Tämä osoittaa tuleviin mullistuksiin imperialistisessa maailmanjärjestyksessä, ja todistaa Yhdysvaltain rautaisen otteen heikkenevän. Se on, Ukrainan ahdingosta huolimatta, kiistatta helpotus sorretuille kansoille, joita Yhdysvaltain johtama pääomablokki on pyrkinyt taivuttamaan tahtoonsa katastrofaalisin seurauksin: Putinin Venäjä ja Putin itse luotiin läntisten imperialistien myötävaikutuksella, ja ennen sitä, vain yhtenä esimerkkinä lukemattomista, talibaneihin johtava kehitys laitettiin alulle Afganistanissa Neuvostoliittoa vastaan. Imperialistit ovatkin yllättävän usein taistelemassa omia hirviömäisiä luomuksiaan vastaan, ja paljon parempaa tulosta tuskin voisi odottaa Ukrainasta, mikäli Yhdysvaltain edustama osapuoli voittaisi.

Ukrainassa raivoaa taantumuksellinen sota, ja se, että Yhdysvaltain imperiumi jatkaa vetäytymistään, ei tuo paljoa lohtua juuri tämän sodan uhreille. Venäjän joukot, joiden tulisi palata koteihinsa, on lähetetty palvelemaan työväenluokalle tuhoisia tarkoituksia. Tässä sodassa työläisen elämä ja etu eivät paina mitään, ja verilöylyn potentiaali on valtava. Väliintuloa tarvitaan, mutta ei imperialisteilta, jotka luovat vain uusia hirviöitä, vaan Venäjän ja Ukrainan työläisiltä, joiden täytyy asettua johtamaan taistelua omien maidensa porvarillisia hallintoja vastaan. Tämä on taantumuksellinen sota, jonka kumpikaan osapuoli ei edusta työläisiä.

Myös Suomessa työläisten tulee vastustaa oman hallitsevan luokkansa pyrkimyksiä liittää Suomi entistä tiiviimmin Natoon ja imperialistiseen taisteluun, otti taistelu sitten avoimen sodan tai pakotteiden muodon. Näin on tehtävä huolimatta imperialismin enemmän tai vähemmän tietoisten hännystelijöiden kauniista puheista Ukrainan itsenäisyydestä ja itsemääräämisoikeudesta. Tosiasiassa niin kutsuttua länttä ei kansojen itsemääräämisoikeus tai itsenäisyys kiinnosta, ja puheet sellaisesta ovat vain savuverhoa taloudellista ja poliittista alistamista peittämään. Kun hallitsevan luokan todelliset intressit eivät sitä kohtaa, kansojen oikeus itsemääräämiseen, itsenäisyyteen, ja niin edelleen, jätetään huomiotta, kuten saamelaiset ovat saaneet kokea, niin kuin Afganistanin miehitys ja sitä seurannut valtiollisten varojen anastaminen osoittavat. Suomen kohdalla jatkuva asekauppa ja teknologinen yhteistyö Israelin, Saudi-Arabian, ja Yhdysvaltojen kanssa (muiden muassa) ei edusta ainakaan sorrettujen kansojen itsemääräämisoikeuden edistämistä.

Ei sotaa kansojen välille, ei rauhaa luokkien välille

Kapitalistien keskinäiset ristiriidat, joita ei voi sovittaa, johtivat tähän sotaan.

Sota esitetään usein mielettömänä, järjettömänä, mutta valtiot käyvät sotaan etujensa turvaamiseksi, eivät huvikseen, hulluuttaan tai ilman syytä. Perustalla ovat ristiriitaiset edut ja intressit, joiden ratkaisuun eivät rauhanomaiset keinot enää riitä: ”sota on politiikan jatkamista toisin keinoin”. Sekä Venäjän että niin kutsutun lännen hallitsevilla luokilla on voitettavaa ja hävittävää Ukrainan kohdalla, molemmat ovat sekaantuneet sen elämään, mikä onkin pienten maiden kohtalo luokkataistelun olosuhteissa.

Sekä Yhdysvallat että Venäjä haluavat mahdollisimman suuren osan Euroopan energiamarkkinoista, yksi liuskeöljyllä ja toinen maakaasulla (muun muassa), ja molemmat tähtäävät asemansa turvaamiseen, tukeutuivat he sitten rauhanomaisempiin tai sotaisampiin keinoihin. Yksin tämäkin tosiasia on jo merkittävämpi Ukrainan sodan kehityksen suhteen kuin mitkään ihmisoikeusjulistukset tai monien puheenvuoroissa esiintyvät spekulaatiot Putinin mielenterveydestä. Taloudelliset ja poliittiset edut ja niitä palveleva voima, eivät oikeudet ja sopimukset, määräävät. 

Kapitalistien keskinäiset ristiriidat, joita ei voi sovittaa, johtivat tähän sotaan. Kitka, joka kapitalististen maiden välillä on, roihahti liekkeihin nyt Ukrainassa, mutta sillä on potentiaalia kasvaa maailmanpaloksi, jopa ydintuhoon asti.

Isovenäläinen sovinismi, jonka hengessä Putin ja putinistit kiistävät Ukrainan kansan itsemääräämisoikeuden ja jopa olemassaolon, juontuu vuosisatojen takaisista jaoista venäläisten kesken. Tämän sovinismin johdonmukainen vastustaminen vaatii Ukrainan itsemääräämisoikeuden tunnustamista ja toteuttamista, sen oikeutta muodostaa oma, erillinen valtionsa. Tämä oikeus, josta imperialismin puolustajat nyt puhuvat kiivaasti, tarkoittaen sillä kuitenkin Ukrainan oikeutta osallistua imperialistien luomaan maailmanjärjestykseen, tulisi ulottaa kaikille sorretuille kansoille. Se ei kuitenkaan voi toteutua täydessä mitassaan niin kauan kuin Ukrainan vallan kahvassa on porvariluokka, kun kapitalistinen maailmantalous vie ja pienet maat seuraavat.

Vuonna 2014 lännen tukema Maidanin kansannousu kaatoi silloisen korruptoituneen presidentti Janukovytšin hallinnon, joka nojasi itään, ja tilalle nousi taantumuksellinen, nationalistinen presidentti Porošenko ja venäläisvastainen hallinto, joka jatkoi välittömästi edellisen hallituksen pysäyttämää lähentymistä Euroopan unionin kanssa. Uusi hallinto on joutunut nojaamaan fasistien aseistettuihin joukkoihin, jotka ovat sille perustavan tärkeitä, vaikka ne eivät johda maata tai nauti erityisen suurta kansan suosiota. Venäjänkielisen vähemmistön joutuessa ahtaammalle, Luhanskin ja Donetskin alueilla separatistit ottivat vallan. Minskin sopimus, jonka laatimista Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (ETYJ) valvoi, jolla pyrittiin paperilla lopettamaan taistelut Ukrainan hallinnon ja separatistien välillä, olisi antanut venäjänkielisille alueille enemmän autonomiaa, mutta eri osapuolet eivät sitä noudattaneet. Ristiriidat etnisyyksien eivät ratkea, vaikka Venäjä alistaisi Ukrainan jälleen. Päin vastoin voi odottaa, että ne kärjistyisivät lisää.

Venäjä on julkisesti lausunut sodan tavoitteekseen Ukrainan denatsifikaation ja demilitarisaation. Vaikka ”denatsifikaatio” on Putinille ensisijaisesti tekosyy ja tietoinen vetoomus toisen maailmansodan nostalgiaan ja traumoihin, Ukrainassa natsiongelma on myös todellinen. Uusnatsiryhmä S14 on viranomaisten siunauksella toimiva katupartio Kiovassa, Asovan pataljoona on otettu osaksi Ukrainan kansalliskaartia, ja äärioikeistolaisille ryhmille annetaan valtion rahoitusta patriotismin levittämiseksi nuorten ukrainalaisten keskuuteen. Tammikuussa tuhannet ukrainalaiset marssivat Stepan Banderan, maineikkaan natsikollaboraattorin, kunniaksi. Kiovan takaperoinen hallinto, jonka oikeus on kieltänyt kutsumasta S14-ryhmää uusnatseiksi, on kieltänyt myös kommunistisen puolueen. Toivomme, että mahdollisimman moni banderisti ja muu fasisti löytää loppunsa tässä onnettomassa sodassa, vaikka Putin ei tule äärioikeistolaisuuden ongelmaa ratkaisemaan sen enempää Ukrainassa kuin separatistien tasavalloissa.

Sotaan johtaneet luokkaristiriidat, kapitalistinen kilpailu ja etniset jännitteet, joita on käytetty hyväksi milloin yhden ja milloin toisen roistojengin eduksi, eivät voi ratketa ilman työväenluokan järjestäytymistä ottamaan valtaa nyt hallitsevalta porvariluokalta. Kommunistien tehtävä on järjestää taistelua taantumuksellisia sotia ja ”omia” hallintojaan vastaan, paljastaa sotien todellinen luonne ja kääntää ne ”omien” porvareidensa valtioita vastaan. Sama koskee Suomea ja sen työväenluokkaa, jonka suurimpia esteitä ovat sen nykyiset johtajat, sen nykyiset puolueet. Ilman vallankumouksellista puoluetta, ilman vallankumouksellista teoriaa, ilman työväen vallankumousta, odotellaan yhden tai toisen tuhon viimeinkin päättävän ihmisen päivät, tuli loppu ydintuhon, katastrofaalisen ilmastonmuutoksen tai jonkin muun, vielä reservissä odottavan kauhun muodossa.

  • Työväenluokan pääasiallinen vihollinen on oman maan hallitseva porvariluokka!
  • Ei luottamusta imperialisteihin: Ei Nato-jäsenyyttä Suomelle, ei pakotteita Venäjää vastaan! Ei Naton väliintuloa!
  • Venäjä pois Ukrainasta!
  • Työväen on lyötävä alas taantumukselliset hallinnot Ukrainassa ja Venäjällä!
  • Rajat auki pakolaisille, myös Ukrainasta!