Vappuna puolustettiin työväen kansainvälisyyttä Natoa ja fasismia vastaan

Proletaarit osallistui tänä vuonna vappumarssiin Tampereella. Banderollilla muistutimme Naton olevan imperialistinen projekti, jolle työväenliikkeen ei missään olosuhteissa tule antaa tukeaan.

Merkillepantavaa oli, ettei eduskuntapuolueiden virallisissa vappupuheissa, kuten Vasemmistoliiton kansanedustajan Anna Kontulan, otettu Natoon kantaa. Helsingissä Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson puhui ihmisoikeuksista ja kansainvälisestä oikeudesta, mutta jätti mainitsematta oman hallituksensa aikomuksen viedä Suomi sotilasliittoon, joka itse rikkoo noita samoja ihmisoikeuksia maailmanlaajuisesti.

Vain työväenluokan voitokas taistelu vallasta voi taata ja turvata näiden oikeuksien toteutumisen.

Proletaareja Tampereen keskustorilla vappuna 2022.

Historiallisesti punaisen Tampereen vapussa nähtiin perinteisen työväen marssin ja juhlien lisäksi vastenmielinen provokaatio, kun hiljattain perustettu sinimustan fasismin perinnettä elvyttävä puolueprojekti järjesti oman ”valkoisen” vapputapahtumansa. Tämän yhteydessä he keräsivät avustuksia aatetovereilleen Ukrainassa.

Fasistit ovat historiallisesti pyrkineet ottamaan haltuunsa työväen tunnuksia, sosialismin ja vallankumouksen mukaan lukien. Ryhmä julisti tekevänsä vapusta yhtä valkoisen kuin kaavailemastaan tulevasta Suomesta, paljastaen fasismiin taipuvan pääoman ohjelman niin kansallisten kuin muidenkin vähemmistöjen varalle.

Fasistien häpäistessä kansainvälistä työväen juhlapäivää kokoontumalla työväentalon edustalle, joukko antifasisteja lähti puolustamaan punaista vappua ja vastustamaan sinimustien esiintymistä. Poliisi tuli välittömästi fasistien turvaksi, rajaten vastamielenosoituksen ensin 200 metrin päähän fasistien leiristä.

Pian tämän jälkeen poliisi jatkoi antifasistien häirintää, käyden käsiksi mielenosoittajiin, takavarikoiden äänentoiston, ja uhaten koko joukon pidättämisellä. Tapahtuma tallentui videolle ja on katsottavissa Proletaarien Facebook-sivuilta.

On häpeällistä, että työväenjärjestöt eivät kyenneet estämään fasistien marssia työväen juhlapäivänä, ja vielä Tampereen työväentalon edustalla. Porvarillinen valtio ja sen poliisi asettuivat fasistien suojaksi, todistaen jälleen kerran olevansa ensisijaisesti este fasismin vastustajille. Fasismin lyöminen ja sen joukkokokousten hajottaminen vaatiikin vasemmistolta ja työväenliikkeeltä järjestäytymistä itsenäiseen ja tarmokkaaseen toimintaan.

Vappupuhe 2022

Tämä vappu jää historiaan merkittävänä taitekohtana suomalaiselle vasemmistolle. On valintojen ja linjanvetojen aika.

Marinin hallitus tullaan aikakirjoissa muistamaan vasemmiston vetämänä hallituksena, joka toteutti politiikkaa, josta Kokoomus ja muu suomalainen oikeisto on voinut vain unelmoida. Se on jo tehnyt valtion historian suurimmat aseostot ja on nyt kokonaan luopumassa Suomen perinteisestä turvallisuuspoliittisesta linjasta. Se valmistelee lainsäädäntöä turvapaikkapolitiikan kiristämiseksi ja on siirtänyt työtaisteluita sekä murtanut lakkoja pakkolailla.

On käynyt hyvin selväksi, että valtiovalta voi kuin voikin ”sekaantua työmarkkinakysymyksiin”, mutta tekee sen kerrasta toiseen työnantajien hyväksi, työläisten kustannuksella. Tänään juhlapuheissaan työväen asialla esiintyvät poliitikot ovat valmiita toisaalla, ei ainoastaan olemaan tukematta työväen lakkotaistelua, vaan viemään oikeuden siihen lainsäädännön kautta.

Me vetoamme jokaiseen ammattiliittoihin järjestäytyneeseen työläiseen – nyt on aika osoittaa solidaarisuutta hoitajille, jotka vuosia ovat tehneet töitä jaksamisen äärirajoilla pandemian olosuhteissa. Me emme saa jättää tätä tärkeää sektoria kamppailemaan yksin oikeuksistaan ja toimeentulostaan. Seuraava pakkolaki voi koskea mitä tahansa muuta alaa, jossa työläisten ei haluta voittavan työtaisteluaan.

Toimeentulonsa puolesta taistelevat myös laajemmin kunta-alan työntekijät, jotka valmistautuvat lakkoihin monella alalla. Tarvitsemme tukilakkoja ja mielenilmauksia, liittorajat ylittävää rintamaa kunta-alan lakkolaisten ja töistään irtisanoutuvien, oman tulevaisuutensa riskeeraavien hoitajien tueksi. Sotatilanteen pitkittyessä Euroopassa meidän on varauduttava siihen, ettei kenenkään toimeentulo ole itsestäänselvyys.


Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä seurannut militarismin ja nationalismin reaktio on koetellut monen periaatteita. Sotaa on helppo vastustaa niin kauan, kun sodan uhka näyttäytyy kaukaisena, niin kauan kun se on vain nojatuolikenraalien puheenaihe. Pasifistinen haaveilu ja väkivallattomuus, jota liberaalit vielä eilen tunnustivat, on tänään korvattu porvarillisen sodan puolustelulla ja verenhimolla hallitsevan luokan vihollisia kohtaan. Yhteiskunnallinen keskustelu on läpeensä myrkytetty syytöksillä viidennestä kolonnasta ja vihollisen hybridivaikuttamisesta.

Kaiken tämän varjolla Suomea ollaan ajamassa osaksi imperialistista sotilasliittoa, jonka toimintaa ja olemassaoloa vasemmisto on vastustanut koko sen olemassaolon ajan. Yhdysvaltain dominoima Pohjois-Atlantin sotilasliitto Nato on alun perinkin perustettu sosialismin vastaiseksi voimaksi. Pelkästään tällä vuosituhannella se on sekä järjestönä että yksittäisten jäsenmaittensa kautta ollut vastuussa satojen tuhansien siviilien kuolemista ja vammautumisista, sekä miljoonien ihmisten ajautumisesta pakolaisiksi.

Afganistan on Naton vuosikymmeniä kestäneen sodan ja sitä seuranneen pakotepolitiikan jäljiltä kurjuudessa ja nälänhädässä, Libya kaaoksessa. Naton jäsenmaa Turkki pommittaa parhaillaan siviilejä Etelä-Kurdistanissa, ja sotilasliitto toimii yhteistyössä juuri nyt Palestiinassa kansanmurhaa toteuttavan Israelin apartheid-valtion kanssa. Suomen jäsenyys tällaisessa liitossa on selän kääntämistä jokaiselle Naton ja niin sanotun lännen sotien uhrille. On häpeällistä, että vasemmistonkin piirissä on voimia, jotka ovat sortuneet tällaista ajamaan.

Me vetoamme jokaiseen periaatteelliseen vasemmistolaiseen – nyt on aika järjestäytyä imperialismia vastaan, kansainvälisen solidaarisuuden puolesta. Sekä työväenpuolueiden sisäisessä linjataistelussa että laajemmin tarvitaan työväen antimilitaristista liikettä, joka vaikeassakin tilanteessa uskaltaa sanoa ei taantumuksellisille sodille ja sotilasliitoille. Suomalaisen vasemmiston anti-imperialistinen ja internationalistinen perinne ei saa katketa vuoteen 2022.

Sadan vuoden takaisia työväenliikkeen virheitä, kansalliseen sovinismiin ja ”oman maan” porvariston tukemiseen sitoutumista, ei tule toistaa tällä vuosisadalla. Todellinen vihollinen on meillä kotona, se ei ole naapurimaan työläinen.


Työmarkkinoiden ja turvallisuuspolitiikan värittämän päivänpolitiikan ohella me haluamme muistuttaa, että kapitalismin etenevä järjestelmäkriisi uhkaa edelleen koko ihmissivilisaatiota. Euroopan marssiessa militarismin tielle ja hallitusten investoidessa uusiin, entistä tuhovoimaisempiin ja saastuttavampiin sotakoneisiin, tiedemiesten varoitukset ekologisen katastrofin kiihtymisestä kaikuvat kuuroille korville.

Samat poliitikot, jotka kampanjoivat vaaleissa ilmastonmuutoksen välittömällä uhalla, istuvat nyt käsiensä päällä, sillä porvarillinen poliittinen järjestelmä ei taivu kapitalismin ja suuromistajien edun vastaisiin päätöksiin. Toisaalta Eurooppa jatkaa kehitystään Välimeren kokoisella vallihaudalla itsensä eristäväksi linnakkeeksi, josta turvaa hakevien annetaan mieluummin kuolla mereen tai rajanylityspaikoille. Ilmastonmuutoksen edetessä ja resurssien käydessä niukemmiksi tämä inhimillinen kriisi tulee ainoastaan syvenemään.

Ekosysteemimme ei kestä tuotannon yksityisomistukseen, lyhytnäköiseen voitontavoitteluun ja ikuiseen talouskasvuun perustuvaa kapitalistista harvainvaltaa. Meidän on järjestäydyttävä toimintaan ympäristön ja ihmisyyden puolesta siten, että koko globaalin talouden rakenteet muutetaan ja pääoman valta kumotaan, piikkilangan ja rajaleirien Euroopasta siirrytään inhimillisen maailman rakentamiseen. Ratkaisun hetket ovat käsillä planeetan elinkelpoisuuden ja sivilisaatiomme kannalta. Ja ratkaisu on vallankumous, kapitalismin kumoaminen, työväenvalta, ja sosialismi. Ratkaisu on työväen käsissä.


Porvarillisen järjestelmän taloudellisten, sotilaallisten ja ekologisten kriisien varjossa fasismi jatkaa kasvuaan uudella ja vaarallisella voimakkuudella. Ukrainan sodan myötä äärioikeistolaisten aseryhmien tukemisesta poliittisesti ja materiaalisesti on tullut hyväksyttävää, siinä missä vasemmiston sorto, vasemmiston järjestäytymisen estäminen ja vasemmistolaisten ideologioiden kieltäminen katsotaan sodan ajan välttämättömyydeksi. Niin sanotussa lännessä natsien vastustamisesta on tullut poliittisesti epäkorrektia.

Toisaalta naapurimaassamme Venäjällä oligarkit jatkavat otteensa kiristämistä yhteiskunnasta. Vasemmistolaisia ja sodan vastustajia vainotaan ja suljetaan vankiloihin, ja valtion sotapropaganda lokaa fasismin vastaisen taistelun ylpeää historiallista muistoa oikeuttaessaan hyökkäyksen Ukrainaan ”denatsifikaationa” – tämä sota tuskin heikentää Ukrainan natsiliikettä, vaan todennäköisesti päin vastoin. Suomessa tätä käyttävät hyväksi uusfasistit niin parlamentissa kuin sen ulkopuolellakin. Suomen Sisun kunniajäsen Jussi Halla-aho on nostettu suomalaisen ulkopolitiikan kärkeen. Juuri tällä hetkellä tässä kaupungissa uusi fasistinen puolue on järjestämässä törkeää provokaatiota työväen juhlapäivänä.

Me muistutamme, että fasismin vastustaminen on koko työväenluokan asia. Se on meille välttämätöntä itsepuolustusta. Porvarit voivat käyttää fasisteja hyväkseen kurin ja järjestyksen ylläpitämiseksi, kapitalismin pelastamiseksi sen omilta kriiseiltä, mutta työväelle fasismin nousu tarkoittaa sortoa ja kuolemaa. Siksi fasistit on lyötävä alas kaikkialla missä he nostavat päätään – Ukrainassa, Venäjällä, Ranskassa – ja Tampereella.

Me Proletaarit haluamme osaltamme olla mukana tukemassa edistyksellisiä kamppailuja ja yhdistämässä ihmisiä ja järjestöjä taisteluun toisenlaisen maailman puolesta. Yksinään ja atomisoituneina voimamme ovat vähäiset, mutta työväen yhteisrintamassa meitä ei pysäytä mikään. Porvarilliset valtiot ja niiden poliitikot eivät meitä pelasta, eivät tuo meitä uuteen aikakauteen, mutta maailman työväellä se valta on. Sen sijaan että käymme imperialistisia ja taantumuksellisia sotia proletaarien kesken pääoman intressien vuoksi, on meidän muutettava ne suureksi globaaliksi luokkasodaksi koko maailman porvaristoa vastaan. Me pystymme rakentamaan tulevaisuuden, jossa kansat ovat veljet keskenään. Siinä on vapun historiallinen sanoma, ja siitä on kysymys myös tänään kansainvälisessä työväen juhlapäivässä.

Me toivotamme hyvää vappua Suomen ja koko maailman työväenluokalle, ja voimia taisteluun.

Proletaarit-komitea 1.5.2022