Alas Nato! Alas Imperialismi! | Oulun anarkistiliiton ja Proletaarien puhe 15.5.2022

Helsingissä järjestettiin 15.5.2022 ”Ei Natolle, kyllä rauhalle” -mielenosoitus. Proletaarit osallistui mielenosoitukseen – pidimme yhteisen puheen Oulun anarkistiliiton kanssa. Alla puhe kokonaisuudessaan.

***

Kapitalismin ja luokkayhteiskunnan puitteissa rauha on mahdottomuus ja sota väistämättömyys.

Imperialismi on kapitalismin korkein kehitysaste. Sen saavuttamiseksi ja sen välttämättömänä osana kapitalismi tarvitsee sotaa.

Pysyvä rauha on saavutettavissa vain luokkataistelun kautta, joka tähtää yhteiskuntaluokkien lakkauttamiseen.

Kapitalistien yritys esittää sotilasmahtinsa, liittoumansa ja ydinaseuhkansa maailmanrauhan rakentamisena on naurettava. Se on sosiaalisten, taloudellisten ja ekologisten ongelmien lakaisemista maton alle.

Nato ei ole demokratian tai ihmisoikeuksien puolustaja. Nato-maissa ei toteudu todellinen demokratia ja ihmisoikeudet. Sotilaallisten operaatioidensa kautta Nato kylvää sekasortoa muualle maailmaan.

Naton jäseniin kuuluu porvarillisia valtioita, jotka ovat enempi tai vähempi demokratialla peiteltyjä diktatuureja. Nato puolustaa Yhdysvaltain liittolaisia ja niiden suhdanteita globaalissa kapitalismissa: se on sotilaallinen voima tietylle kapitalistiselle ja imperialistiselle blokille, joka hyötyy sodasta erityisesti asekaupan kautta.

Nato on imperialistinen liittouma. Suomen valtio kuuluu tähän samaan imperialistiseen blokkiin, vaikka se onkin vielä muodollisesti sotilasliiton ulkopuolella; Suomen valtion intressit ovat suomalaisen ja kansainvälisen työväenluokan intressien vastaiset. Työläisten vastustaa tulee vastustaa Suomen porvarien pyrkimyksiä lujittaa imperialistien liittoa, sen pyrkimyksiä liittyä Natoon.

Naton ylivalta perustuu ydinasepelotteeseen. Nato on määritelmällisesti ydinaseliitto. Tuomitsemme NATOn laajenemisen.

Tuomitsemme myös Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Venäjän porvarivaltio ei ole tosiasiassa kiinnostunut separatistialueiden itsemääräämisoikeudesta, vaan omasta vaikutusvallastaan näillä alueilla; se ajaa taantumuksellista etuaan paikallisena suurvaltana.

Imperialistisissa valtioissa ”isänmaallisuus” on tosiasiassa kansallisen ja maailmanlaajuisen porvariston edun ja voittojen puolustamista. Tappamisen oikeuttaminen sillä on ihmisyyden häpäisemistä.

Olennainen kysymys on se, miten tämä sota voidaan ratkaista työväenluokan eduksi. Sodan päättäminen internationalistisella työläisten yhteenliittymällä voi sytyttää vallankumouksen, joka kaataa molemmilla puolilla verenhimoiset porvarivaltiot, ja luo aidon vastavoiman imperialismille.

Maailma jakautuu suurvaltoihin ja niiden etupiireihin, se valmistautuu tuhoon. Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä maailma vaatii radikaalia muutosta, se vaatii vallankumouksen ja sosialismin, jossa viimeinkin todellinen tasa-arvo voi toteutua. Tämä on tavoitteemme.