Punainen blokki Helsinki ilman natseja -mielenosoituksessa: yhteinen kannanotto

(In English below)

Kutsumme sinut ja järjestösi mukaan Helsinki ilman natseja -mielenosoitukseen 6.12.2022 rakentamaan työväenluokkaista antifasistista rintamaa! Järjestäjinä Proletaarit, Kiila ry, Marxilainen työväenliitto, Committee for a Workers’ International ja Iranin kommunistinen puolue (marxisti-leninisti-maolainen). Kokoonnumme Narinkkatorilla kello 16.30. Seuraa tapahtuman tiedotusta täällä: https://www.facebook.com/events/641995017636986

We invite you and your organisation to join us in Helsinki without nazis demonstration on the 6th of December 2022 to build a working class antifascist front! Organized by Proletaarit, Kiila ry, Marxilainen työväenliitto, the Committee for a Workers’ International and the Communist Party of Iran (Marxist-Leninist-Maoist). We meet in Narinkkatori at 4:30 pm. Follow the event here: https://www.facebook.com/events/641995017636986


Punaisen blokin yhteinen kannanotto

Me olemme kommunisteja, sosialisteja ja työväenluokkaisia aktivisteja, jotka ovat liittyneet yhteen vastustamaan, ei vain äärioikeiston yksittäisiä tekoja, vaan myös fasismin, rasismin ja militarismin nousua yhteiskunnassa.

Kuluvana vuonna näimme Suomen valtion uhkailevan hoitajia pakkotyöllä, ja rohkaisevan kokopäiväisten, ammattiliittojen suojaamien työpaikkojen korvaamiseen nollatuntisopimuksilla. Tutkimukset paljastivat poliisin olevan avoimesti rasistinen somaleja ja romaneja kohtaan, samalla kun venäläisten syrjimisestä on tullut valtavirtaa ja maahanmuuttajia käytetään edelleen halpatyövoimana ilman liittojen suojaa. Suomen valtio jatkoi Israelin apartheid-politiikan tukemista palestiinalaisia vastaan, kun se päätti ostaa ilmapuolustusjärjestelmän israelilaiselta yhtiöltä – kyseessä oli suurin sotilashankinta vuoden 2021 yhdysvaltalaisten hävittäjien oston jälkeen. Saamelaiset, kuten tavallista, ovat saaneet sietää vihaa, välinpitämättömyyttä ja tavoitteidensa vastustusta Suomen valtiolta, ja ovat joutuneet taistelemaan itsemääräämisoikeutensa puolesta. Samaan aikaan hallituksen esitys uudeksi translaiksi rikkoo sen lupauksia suojella transihmisten oikeuksia täysimääräisesti. Sen sijaan kuulimme absurdin vaatimuksen raja-aidasta Suomen ja Venäjän välille – kaikkien suurten puolueiden tuella. Suomen valtio antaa Turkille takuita kurdipakolaisten karkottamisesta ja asekaupan jatkamisesta vastineeksi Nato-jäsenyydestä. Suomen sotilasbudjetti paisuu, ja äärioikeiston vaatimukset väkivallasta niin kotona kuin ulkomaillakin käyvät yhä rohkeammiksi.

Äärioikeisto niin Suomessa kuin ympäri Eurooppaakin on hyödyntänyt Ukrainassa käytävää imperialistista sotaa edistääkseen rasistisia ja militaristisia tavoitteitaan. Nämä ryhmittymät, joista moni oli vielä vuosi sitten Putinin hallinnon kannattajia, ovat tulleet lähemmäs valtavirtaa. Suomen tulisi olla turvasatama pakolaisille, lakata viemästä aseita ja lopettaa yhteistyönsä Naton kanssa. Tuomitsemme ehdottomasti Suomen hakemuksen tähän murhanhimoiseen imperialistijärjestöön, sekä suunitelmat Naton tukikohtien ja jopa ydinaseiden sijoittamisesta Suomen maaperälle. Tämä ei ole neutraaliutta: tämä on työväenluokan puolelle asettumista vastustamaan porvarillisia hallintoja, jotka eivät välitä työläisten elämästä ja kuolemasta.

Äärioikeiston uhka on kasvanut Suomessa jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Vakiintuneet poliittiset puolueet ovat kieltäytyneet vastustamasta sitä millään merkityksellisellä tavalla. Sen sijaan, ne vahvistavat rasismia ruokkivaa taloudellista eriarvoisuutta, omaksuvat rasistista retoriikkaa linjauksiinsa, ja tukevat rasismin kasvua edistävää militarismia. Itsenäinen työväenluokkainen liike pystyisi perumaan terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden leikkaukset, pysäyttämään yksityistämisen ja irtisanomiset, sääntelemään hintoja ja toteuttamaan kattavan ohjelman pysyvien työpaikkojen ja laadukkaiden, edullisten asuntojen luomiseksi.

Suomalainen nationalismi on myrkkyä. Ratkaisu fasismin uhkaan on yhteistyö ja solidaarisuus alistettujen ihmisten kesken ympäri maailmaa, työpaikasta riippumatta. Sosiaalityöntekijöistä seksityöläisiin, marjanpoimijoista metsätyöläisiin, virkamiehistä hoitajiin, tarvitsemme vahvoja, taistelevia ammattiliittoja ja itsepuolustusjärjestöjä. Meidän on vastustettava, ei pelkästään fasisteja kaduillamme ja kouluissamme, vaan myös fasismin juurisyytä: hyväksikäyttävää, planeettaa tuhoavaa kapitalistista järjestelmää.


Joint statement of the Red bloc

We are communists, socialists and working-class activists who have come together to oppose not just the individual actions of the far right but against the rise of fascism, racism and militarism in our society.

The past year saw the Finnish state threaten nurses with forced labor and encourage the replacement of full-time, union-protected jobs with casualized ones. Investigations exposed the police as openly racist against Somalis and Romani, while discrimination against Russians entered the mainstream and migrants in general are exploited by lower wages and lack of union protection. Finland continued to support Israel’s apartheid against Palestinians by deciding to make a substantial purchase of air defence systems from an Israeli company, one of the biggest investments since the purchase of U.S fighter jets in 2021. The Sámi people, as usual, have had to tolerate hatred, ignorance and resistance to their cause from the Finnish state, and have been forced to fight for their right to self determination. At the same time the government is breaking its promise to fully protect the legal rights of trans people in their proposal to amend the legislation. Instead we get the absurd proposal, supported by every major party, for a border fence between Finland and Russia. The Finnish state is giving guarantees to Turkey to deport Kurdish refugees and to lift the arms embargo in exchange for NATO membership. Finland’s military budget is expanding, emboldening far right calls for violence at home and abroad.

The far right in Finland and across Europe have used the imperialist war in Ukraine to push a racist and militarist agenda. These groups, many of whom were open supporters of the Putin regime a year ago, have become increasingly normalized. Finland should be a safe haven for refugees, stop exporting arms and end its cooperation with NATO. We absolutely condemn the Finnish application for membership to this murderous imperialist league, as well as the plans to place NATO military bases and even nuclear weapons on Finnish soil. This is not neutrality: it is siding with the working class against bourgeois regimes who do not care whether workers live or die.

The threat of the far right has been rising continually in Finland for 20 years. The established political parties have refused to present a meaningful opposition to it. Instead they encourage economic inequality that feeds racism, incorporate racist rhetoric in their policies, and support militarism that encourages the growth of racism. An independent working class movement would reverse the process of cuts to health care and social services, reverse privatization and job cuts, regulate prices and carry out a comprehensive program of creating sustainable jobs and expanding good-quality affordable housing.

Finnish nationalism is a poison. The solution to the threat of fascism is cooperation and solidarity among oppressed people around the world, in all jobs. From service workers to sex workers, berry-pickers to forestry workers, public servants to nurses, we need to build strong, fighting unions and self-defense organizations. We must resist not just fascists threatening us in our streets and schools, but the root cause of fascism: the exploitative, planet-killing capitalist system.


Muokattu 3.12.2022 klo 13.37: mielenosoituksen aloituspaikka siirtyi Töölöntorilta Narinkkatorille.