Pamin kiinteistöpalvelualan lakko jatkunee 23.3.

PAM: Solidaarisuutta kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan lakolle: “Olette oikealla asialla!”

Vaivaisella 11 euron tuntipalkalla kiinteistöjä siistivät ja huoltavat työntekijät, talonmiehet ja siivoojat ja niin edelleen, olivat lakossa 16.-18.3. Heitä koskeva työehtosopimus raukesi 28.2.2023. Lakko seurasi valtakunnansovittelijan ehdotusta, joka olisi tarkoittanut selkeästi alle inflaation jääviä palkankorotuksia valmiiksi huonosti palkattuun työhön. Tarjotut korotukset olivat lähinnä solvaavia, ja lakko alkoi. Mikäli sopimusta ei synny, muutaman päivän lakot jatkuvat 23.3.-24.3. ja 30.3.-1.4. huomattavasti laajempina. Nyt päättyneeseen pienempään lakkoon osallistui arviolta 2500 työntekijää, ja seuraaviin lakkoihin saattaa osallistua yli 20 000. Näinä päivinä kannattaa välttää esimerkiksi hotelleissa yöpymistä, sillä siivoamista saattaa hoitaa ammattitaidottomat esimiehet.

Neuvottelut jatkuvat alkuviikosta. Koko toimitus ja Proletaarit-järjestö toivoo ilman varauksia, että työläiset saavat tuntuvat palkankorotukset ja parannuksia työoloihinsa.

Palvelualojen ammattiliiton (Pam) edustamilla työläisillä on hankala paikka sopimusneuvotteluissa monesta syystä, joista yksi huomattava on matala nk. järjestäytyneisyyden aste – Pamin sivujen mukaan 55 % siivous- ja kiinteistöalan työntekijöistä kuuluu liittoon, eli merkittävä osa työläisistä ei ole liiton jäseniä tai ole edes sen vaikutuspiirissä. Niin kuin monella muullakin, erityisesti huonosti palkatulla alalla, myös kiinteistöpalvelualalla on paljon ulkomailta tulleita työläisiä, joita liitot eivät ole onnistuneet yhdistämään lippujensa alle. Esteeksi on paikoin muodostunut yhteisen kielen puute, mikä edellyttää liittojen aktiivisilta ja periaatteellisilta jäseniltä aktiivista väliintuloa, liittojen korvaamia tulkkeja ja käännöksiä, mikäli tavoitteena on tahattomankin rikkuroinnin estäminen. Järjestäytymistä vaikeuttavan kielimuurin lisäksi rikkureita on tuotu lakkokohteisiin muista työpaikoista, eikä liika periaatteellisuus muutenkaan vaivaa monia työläisiä, joiden joukosta löytyy rikkureita myös oman työpaikan lakkoihin.

Valtakunnansovittelijan ehdotus: Yleiskorotus 1.5.2023 4,3 prosenttia. Yleiskorotus 1.7.2024 1,8 prosenttia.

Matalan liittojäsenyyden asteen ja rikkuroinnin ongelmien lisäksi on mainittava, että liitoissa vallitseva asenne työtaistelua kohtaan on väärä. Säännöllinen fraasi, joka esiintyy aina kaikissa keskusteluissa lakkoihin liittyen on, että ”ei kukaan toivo lakkoa”, ”se on viimeinen vaihtoehto”, ”emme halua mennä lakkoon”. Olisi totta kai kiitettävää, jos eläisimme maailmassa, jossa lakkoja ei tarvittaisi, jossa kaikista poliittisin kysymys olisi esimerkiksi se, miten jääkaappi tai pesukone täytetään, mutta tämä ei ole se maailma, jossa elämme. Me elämme luokkataistelun maailmassa, ja järjestäytyneen työväen on suhtauduttava työtaisteluihin tältä todellisuuden pohjalta, ei fantasioiden. Jos työväki haluaa voittoja, sen on myös haluttava sitä taistelua, jota voitot edellyttävät.

Toivotaan tietysti, että tämä on ensimmäinen ja viimeinen lakko. Lakkohan ei koskaan ole kenenkään etu. Mutta kyllä tässä ollaan valmiita taistelemaan niin kauan kuin tarve vaatii

PAM: Tampereen aluepäällikkö Elisa Penders.

Toivonkin, että myös kiinteistöpalvelualalla tartutaan työväen järjestäytymiseen sen ansaitsemalla tarmolla ja rohkeudella. Haluan nähdä sen, kun kiinteistöpalvelualallakin työläiset järjestäytyvät vakavaan taisteluun, oikaisevat rivinsä, ja näyttävät, mihin järjestäytynyt työläinen kykenee. Mikäli tätä tavoitetta ei saavuteta, porvarillisten poliitikoiden ja pääoman tavoittelema liittojen heikkeneminen etenee: ei ole odotettavissa, että omaa varjoansakin pelkäävään liittoon kukaan rynnistäisi maksamaan jäsenmaksuja. Sen sijaan viinerit ja kahvi jatkavat virtaamistaan sovittelulinjaan vihkiytyneille, samoin kuin porvareiden kiitokset.

Juho Romakkaniemi kommentoi iloisesti, kun Teollisuusliitto suostui vesittämään yleissitovaa sopimista.

Yksi kommentti artikkeliin ”Pamin kiinteistöpalvelualan lakko jatkunee 23.3.

Kommentointi on suljettu.