Veturinkuljettajien taistelu kiihtyi toistaiseksi jatkuvaan lakkoon

Mistä on kyse?

”Kaikkien keskustelujen perusteella mitä jäsenistön kanssa on käyty, voidaan todeta, että meillä on jäsenistössä merkittäviä työnjärjestelyistä ja vuorotyöstä johtuvia jaksamisongelmia, joita ei ole saatu yritysten kanssa ratkaistua ja siksi nämä joudutaan tekemään työehtosopimusten kautta.”

Tero Palomäki. Rautatiealan unionin hallituksen puheenjohtaja

Toistaiseksi jatkuva lakko alkoi maanantaina 20.3., ja sen toivotaan taivuttavan työnantajapuolen työläisten vaatimuksiin. VR peruu kaikki kauko- ja lähijunat päivä kerrallaan lakon jatkuessa. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta, joka käy parhaillaan taistelua myös Palvelualojen ammattiliiton (PAM) järjestämiä kiinteistöpalvelualan työläisiä vastaan.

16.1. alkoi työehtosopimuksesta vääntö, jossa työläisiä edustava ja järjestävä Rautatiealan unioni (RAU) tavoittelee sekä palkankorotuksia että parannuksia työoloihin, joita ei paikallinen sopiminen ole tuottanut. Veturinkuljettajat tavoittelevat pitempiä lepoaikoja ja muita parannuksia työssä jaksamiseen. Työläiset eivät voi venyä loputtomiin ilman, että niin ratahenkilöstön kuin matkustajien turvallisuus kärsii ja vakavasti. Ratapihojen työläisiä on vähennetty niin, että veturinkuljettajat joutuvat itse tarkistamaan esimerkiksi tavarajunien jarruja, ja siihen varattu aika ei riitä tehtävän kunnolla hoitamiseen. Kiireessä ja liian tiukalla aikataululla jarrujen hoitamisen jälkeen veturinkuljettajan kyky keskittyä varsinaiseen veturinkuljettamiseen kärsii. Tämä on tulevien onnettomuuksien alkusoittoa.

Tammikuussa vuosimuutos kuluttajahintaindeksissä oli Tilastokeskuksen mukaan 8,4 %, eli viime vuoden tammikuuhun nähden kuluttajahintaindeksin seuraamien tavaroiden hinta oli noussut lähes kymmenyksellä. Monella työläisellä vaatimattomat palkankorotukset eivät riitä kattamaan inflaatiota, mikä tarkoittaa käytännössä palkan leikkaamista. Hylätyissä valtakunnansovittelijan ehdotuksissa veturinkuljettajien yleiskorotus taulukkopalkkoihin ja lisiin on ollut kolme prosenttia kahtena vuonna.

Kuljetusliitot: Valtiovarainministeriön liikennesektorille ehdottamat leikkaukset ovat yhteiskunnallisesti vaarallisia

Mikäli veturinkuljettajien työoloihin ei saada parannuksia tämän taistelun kautta, on odotettavissa, että Suomessa sattuu samanlainen junaturma kuin Ohiossa, Yhdysvalloissa, kun perushuolto ja -kunnossapito ei ole vaaditulla tasolla. Myös Yhdysvalloissa järjestäytyneet työläiset olivat varoittaneet, että turvallisuus ei ole riittävällä tasolla. Suomessa mahdollisen onnettomuuden syy tulee lankeamaan tämän valtion, hallitsevan porvariluokan ja sen asianajajien niskoille, jotka nytkin istuvat hallituksessa haittaamassa työväen taistelua.

Taistelu ei ole vain palkasta ja työoloista, vaan myös ihmishengistä.

Mielenkiintoista nähdä että missä kohtaa tulee pohja sille, että miten paljon voidaan kaikesta kiristää ja leikata. Jossain kohtaahan se katkeaa.

Yle: Veturinkuljettaja Rami Vilander opiskelee toista ammattia, koska ei usko jaksavansa eläkkeelle asti – tällaisia työvuoroja hän tekee

CNN: At least 38 dead, scores injured as trains collide in Greece

Tämän vuoden puolella tapahtunutta

17.2. eli kuukausi neuvottelujen alkamisen jälkeen RAU antoi lakkovaroitukset 6.–10.3.2023 ja 13.–17.3.2023.

21.2. alkoi pakkosovittelu, ja valtakunnansovittelija, jonka tittelin ei pidä antaa hämätä, sotki lusikkansa keittoon. Sosiaalidemokraattisen työministeri Tuula Haataisen valitsema ja SDP-vetoisen valtioneuvoston nimittämä valtakunnansovittelija Anu Sajavaara on toiminut aikaisemmin mm. Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijana. Palvelualojen ammattiliitto Pamin nyt käynnissä oleviin neuvotteluihin Sajavaara on myös antanut työläistä solvaavia sovintoehdotuksia.

Proletaarit: Pamin kiinteistöpalvelualan lakko jatkunee 23.3.

2.3. Valtakunnansovittelija Sajavaaran pyynnöstä 6.3. alkavaa lakkoa siirsi työministeri Haatainen (sd.) lain sallimat kaksi viikkoa. Mikäli laki antaisi Haataisen siirtää lakkoja kahdella tuhannella vuodella, nähtäisiin veturinkuljettajien lakko vuonna 4023. RAU hylkäsi tuolloin sovintoehdotuksen. ”Suurimpana syynä tähän sovintoesityksen yksimieliseen hylkäykseen oli se, että työssäjaksamista parantavia tekstimuutoksia ei esitykseen sisältynyt”, totesi RAU:n puheenjohtaja Tero Palomäki.

4.3. Puheenjohtaja Palomäeltä julkaistiin RAU:n nettisivuilla kommentti, jossa Palomäki valitti sitä, että työläisiin kohdistetaan kahden viikon siirtojen kaltaisia pakkotoimia. Yleisesti pakkosovittelussa työläisten aseman hän sanoo olevan heikko, että ”ratkaisua haetaan työantajan määrittelemän raamin sisällä ja työntekijöitä vastaan käytetään pakkokeinoja, jolla kajotaan lakko-oikeuteen”. Lisäksi hän kyseenalaistaa yksityisen sektorin liittokierroksen mielekkyyden, kun työntekijöiden edun ajamisesta on tehty mahdotonta.

10.3. Valtakunnansovittelijalta tuli ehdotus, joka hylättiin. ”Sovintoehdotus oli huonompi kuin edellinen. Se sisälsi heikennyksiä lomautusten ilmoitusaikoihin ja sairauslomaoikeuteen.”

16.3. ilmoitettiin RAU:n nettisivuilla, että RAU:n neuvottelijat olivat hyväksyneet suljettujen ovien takana neuvottelutuloksen. Saman päivän aikana, vain muutamaa tuntia myöhemmin, RAU:n edustajakokous hylkäsi neuvottelutuloksen, sillä siinä keskeisiä työhyvinvointiin liittyviä tavoitteita oltaisiin siirretty työryhmien hoidettavaksi, mikä on perinteinen keino tappaa ja haudata aloitteet. Onkin mielenkiintoista, että RAU:n neuvottelijat olivat hyväksyneet tällaisen sopimuksen edustajakokoukselle vietäväksi, ja on suuri harmi, että tuttuun tapaan näitäkin neuvotteluja käydään salassa, työläisiltä piilossa. Kuka tietää, millaista lehmänkauppaa työläisten kustannuksella on pyritty käymään.

Puheenjohtaja Palomäki kommentoi tuolloin, että ”nyt ollaan tilanteessa, jossa työnantajat ovat maalanneet itsensä toiseen nurkkaan ja työntekijät toiseen. Valtakunnansovittelijalla on nyt näytön paikka työriidan ratkaisemisessa”. Luulisi tässä vaiheessa työläisten saaneen tarpeeksi näyttöä suhtautuakseen valtakunnan luokkasovittelijaan ansaitulla vihamielisyydellä ja epäluulolla, ilman odotuksia, että häneltä saisi muuta kuin kylmää kyytiä.

20.3. toistaiseksi jatkuva lakko alkoi, ja sovittelun ilmoitettiin jatkuvan keskiviikkona 23.3. valtakunnansovittelija Sajavaaran johdolla.

Aikajanan lähteenä käytettiin RAU:n nettisivuilla julkaistavia uutisia.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) on haitannut monien perustavan tärkeää työtä tekevien työläisten työtaisteluita. Vaikuttaa siltä, että SDP:n ministereillä on ”rohkeutta” olla työnantajien puolella, mutta työntekijöiden eduista kun on puhe, hallitus ei voikaan puuttua työmarkkinoihin.