Kaikki kirjoittajan Proletaarit artikkelit

Ihmisten terveys ennen pääoman hyvinvointia

Suomeen on julistettu poikkeustila ensimmäistä kertaa sitten sota-aikojen. Hallitus on ilmoittanut listasta toimenpiteitä, joilla yhteiskunnan toiminnot ja kansalaisten hyvinvointi pyritään turvaamaan.

Korostetusti huolta on kannettu talouden kestävyydestä. Yksityisyrityksille on varattu viiden miljardin euron tukipaketti koronan aiheuttamien menetysten paikkaamiseksi.

On mukava ajatus, että tämän poikkeustilanteen aikana olemme kaikki samalla viivalla – eiväthän virukset erottele ketään varallisuuden tai yhteiskunnallisen nimikkeen perusteella. Tosiasiassa koronan aiheuttamat ongelmat eivät kuitenkaan jakaudu tasaisesti. On selvää, missä porvariston prioriteetit ovat.

***

Tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa esiin ovat nousseet kauppojen hyllyjä tyhjentävät hamstraajat, mutta monilla kädestä suuhun elävillä ei tällaiseen ole varaa. Heidät poikkeustilanne asettaa tavallistakin vaikeampaan ja haavoittuvampaan asemaan.

Maassamme on niinsanotusti kriisittöminä aikoinakin ruokajonoja, joista eri paikkakunnilla viikoittain sadat tai tuhannet vähävaraiset hankkivat leivän itselleen ja perheelleen ulkoilmassa jonottamalla. Monet heistä ovat myös ikäihmisiä tai muuten riskiryhmiin kuuluvia.

Suomessa on myös tuhansia asunnottomia, jotka eivät voi hakeutua kotikaranteeniin, ja jotka joutuvat viettämään yönsä terveydelle vaarallisissa olosuhteissa.

Maamme noin kahdelta sadalta tuhannelta työttömältä TE-keskukset ja muut byrokraatit puolestaan vaativat jatkuvasti erilaisiin toimenpiteisiin osallistumista toimeentulon leikkauksen tai menetyksen uhalla.

Kaikki nämä ihmiset ovat jo ennen koronaa eläneet jatkuvassa kriisissä, jolta yhteiskunta on sulkenut silmänsä. Heidän puolestaan ei ole julistettu minkäänlaista poikkeustilaa. Kun he nyt joutuvat kohtaamaan kaksinkertaisen kriisin, on viimeistään aika ottaa heidän hätänsä vakavasti.

Me vaadimme:

 • Riittävän sosiaaliturvan saatavuus taattava kaikille ilman byrokratiaa
 • Karenssivaatimuksista työttömille on välittömästi luovuttava
 • Asunnottomille taattava hätämajoitusta esimerkiksi hotelleissa

***

Sen lisäksi, että korona paljastaa yhteiskuntamme eriarvoisuuden, se tekee myös selväksi ketkä ovat sen selkäranka ja liikuttava voima.

Siinä missä porvarilla on varaa jäädä muutaman viikon eristyslomalle ja hoitaa yhtiökokoukset videopuheluilla, työväenluokka on kaikkialla koronataistelun eturintamassa. Ilman terveydenhuollon, päivähoidon, liikenteen, kaupan, puhtaanapidon ja monien muiden alojen työntekijöiden päivittäistä panosta arkielämämme pysähtyisi ja muuttuisi mahdottomaksi.

Poikkeustilanteissa ensimmäinen vaatimus on usein se, että työväen on tehtävä entistä enemmän uhrauksia ja lopetettava ”itsekkäästi” omien etujensa ajaminen. Mutta juuri työtätekevien jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on tässäkin poikkeustilanteessa koko yhteiskunnan etu.

Työväenliikkeen ei tarvitse tässä jäädä toimettomaksi. Positiivinen esimerkki on AKT:n työtaistelutoimi HSL-alueella, jossa kuljettajat tietoisesti ja kollektiivisesti rikkoivat työmääräyksiä. Olemalla avaamatta linja-autojen etuovia kuljettajat suojautuivat tartunnoilta ja samalla käytännössä luopuivat lipuntarkastuksesta.

Työtaistelu johti nopeasti tuloksiin ja sai HSL:n ottamaan kuljettajien aloitteen viralliseksi linjauksekseen. Tapaus osoittaa, miten päivittäistä työtä tekevillä on paras ymmärrys siitä miten työ kannattaa järjestää – ja tarvittaessa valta myös toteuttaa haluamansa parannukset odottelematta johtoportaan hyväksyntää.

Me vaadimme:

 • Terveydenhuollon työntekijöille ja muille COVID-kriisin eturintamassa taisteleville taattava välittömästi tuntuva hätätilan palkanlisä
 • Yksityiset terveydenhuoltoyritykset on kansallistettava
 • Loppuunpalamisten välttämiseksi on otettava käyttöön taakanjakojärjestelmiä työpaikoilla
 • Työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu kriisin aikana taattava lakon uhalla

***

Epidemia on mahdollisesti johtamassa myös uuteen globaaliin pörssikriisiin, jota finanssisektori on kaikessa rauhassa päässyt kypsyttelemään. Odotettavissa voi olla lisäksi suuryhtiöiden konkursseja esimerkiksi kaukoliikenteen alalla. 

Kuten edellisissä vastaavissa kriiseissä, jälleen on ennakoitavissa hätääntyneitä vaatimuksia siitä, että julkisen sektorin on tultava apuun maksamaan pörssikeinottelijoiden ja suurpääoman realisoituneet riskit.

Ja kuten edellisen finanssikuplan puhjettua, me vastaamme: pääoman hamstraajat maksakoon omat laskunsa! Me emme kanna huolta voitontavoittelijoiden tappioista, vaan kapitalismin romahdusten seurauksista tavallisille ihmisille: maksuhäiriöistä, luottotietojen menetyksistä, työtätekevien ajautumisesta köyhyyteen, asunnottomuuteen ja työttömyyteen.

Välittömän kansanterveydellisen hätätilan jälkeen nämä ovat todellinen uhka, johon on varauduttava ja vastattava kestävällä tavalla. 2010-luvun finanssikriisien seuraukset, vuosikausien leikkauspolitiikka ja kurjistaminen, eivät saa toistua.

Viiden miljardin kädenojennus pitäisi yritysten sijaan suunnata kriisin takia toimeentulonsa menettäneille työläisille ja vähävaraisille. Valtion pitää taata kaikille työ, toimeentulo ja asuminen, eikä pelastaa yrityksiä ihmishenkien hinnalla. On myös kiellettävä vuokralaisten häätäminen kriisin aikana maksamattomien vuokrien perusteella.

Tarvittaessa lisää rahaa löytyisi vihdoin perumalla kymmenen miljardin hävittäjäkaupat. Se olisi kriisitilanteen kannalta vastuullinen ja ajankohtainen toimi. Koronan aiheuttamaa kestävyysvajetta saataisiin helposti paikattua sillä, että Suomen hallitus päättäisi olla ostamatta tappokoneita.


Me vaadimme:

 • Yksityissektorin lisätukien sijaan välittömät miljardiluokan panostukset on kohdistettava arkielämän toimeentuloon ja julkisen terveydenhuollon toimivuuteen
 • Tulevissa talousarvioissa ei saa siirtyä talouskuriin suurpääoman laskujen maksamiseksi
 • Pankkisektori ja kriittiset taloudenalat on jatkuvan julkisilla varoilla tukemisen sijaan kansallistettava


*** 

Kokonaisuudessaan poikkeustilanne vain kärjistää kapitalismissa myös kriisittöminä aikoina olemassaolevia rakenteellisia ongelmia. Markkinamekanismit eivät ole pystyneet jakamaan hyvinvointia tai terveyspalveluja kaikille riittävästi ennen koronaakaan.

Kun nyt valmiuslaki on nyt otettu käyttöön välttämättömien toimenpiteiden tekemiseksi ja ihmiselämien suojelemiseksi, se näyttää meille, että me olisimme ilman koronaakin voineet poliittisilla päätöksillä suojella tavallisia ihmisiä arkielämän kriiseiltä, puutteelta ja kurjuudelta. Se vaatii vain totutun ohittamista, päättäväistä toimimista kapitalismin lakien ohi.

Toivotamme kaikille arjen sankareille jaksamista ja terveyttä vaikeassa tilanteessa. Uskomme vakaasti, että työväellä on hallussaan avaimet tämän ja tulevien kriisien selättämiseksi!

— Proletaarit-komitea

Päivitys 18.3.2020 klo 18:33: Viimeisimpien tietojen mukaan hallituksen valmiuslakiesitys ei anna valtuuksia sosiaaliturvan leikkauksiin, sillä se vetoaa vain valmiuslain pykälän 3 kohtaan 5 (vaarallinen tartuntauti). Sosiaaliturvan leikkaukset edellyttäisivät myös pykälän 3 kohtaan 3 (talouskriisi) vetoamista. Proletaarit seuraa tilanteen etenemistä ja kehottaa lukijoita tutustumaan Perustuslakiblogin kirjoitukseen asiasta.

Työläinen, oletko lakossa? Anna haastattelu tai lähetä lausunto | Tiedote

Etsimme haastateltavaksi työntekijöitä, jotka osallistuvat paraikaa käynnissä oleviin lakkoihin, tai jotka ovat osallistuneet menneisiin työtaistelutoimiin. Haluamme antaa äänen työntekijöille ja tarjota tilaa jakaa omia kokemuksia, mielipiteitä ja ajatuksia liittyen lakkoiluun ja ammattiyhdistysliikkeen toimintaan ylipäänsä. Työväenliikkeen asia on yhteinen asia. Vain yhdessä järjestäytyneenä voimme peitota porvarien metkut; jatkuvat työehtojen heikennykset, palkanalennukset ja kaiken maailman kikyt. Mahdolliset haastattelut julkaistaan kirjallisina verkkosivuillamme.

Haastattelu voidaan toteuttaa joko omalla nimellä tai anonyymisti, sähköpostitse, puhelimitse tai kasvotusten. Haemme kaikenlaisia kokemuksia työntekijän arjesta, painotus etenkin syissä lakkoilla ja kokemuksista työtaistelusta käytännössä. Etsimme kaikenlaisia työntekijöitä, vanhoja ja uusia, kokeneita ja aloittelevia. Tekstien pituudella ei ole niin väliä; kaikki kokemukset ovat arvokkaita.

Haluatko ilmaista tyytymättömyytesi nykyiseen duuniisi, pomoosi tai työyhteisöösi? Onko sinulla kokemuksia lakkoilusta, joita haluaisit jakaa? Haluatko lähettää terveisiä muille työläisille ja liitoille, tai kertoa oman liittosi ja ammattiosastosi toiminnasta? Ota yhteys meihin!
proletaarit@gmail.com

Solidaarisuutta työtaisteluun toivottaa
Proletaarit

(Artikkelikuva: Postin lakko syksyllä 2019. Kuva: Sippo Kähmi.)

Ei sotaa Iraniin! 25.1.2019

Tule osoittamaan mieltä USA:n ja Iranin välisen sodan uhkaa vastaan lauantaina 25.1.2019 klo 14.00 – 16.00 Kolmen Sepän Patsaalla Helsingissä.

Tammikuun 3. päivä USA tappoi lennokki-iskulla Irakin pääkaupungissa Bagdadissa kahdeksan iranilaista, mukaanlukien kaksi korkea-arvoista sotilaskomentajaa. Suomessa vähemmälle huomiolle on jäänyt USA:n samana päivänä Jemenissä suorittama epäonnistunut salamurhayritys kolmatta iranilaista komentajaa vastaan. Tammikuun 8. päivä Iran ampui ohjuksia USA:n sotilastukikohtaan, niinikään Irakin maaperällä. Samana päivänä Iranin armeija pudotti Teheranista nousseen ukrainalaisen matkustajalentokoneen, tappaen 176 ihmistä.

Yhdysvallat on pitkään taistellut Iranin kanssa ja yleensäkin ottaen rikkonut kansojen oikeutta itsemääräämiseen koko maailmassa oman imperiuminsa edun tähden. Tätä politiikkaa se pyrkii oikeuttamaan esiintymällä maailmanpoliisina, joka rankaisee pahoja roistovaltioita, vaikka se itse surutta rikkoo kaikenlaisia lakeja ja sopimuksia.

Iranin ja USA:n välillä uhkaa syttyä avoin sota. Taustalla on ennen kaikkea taloudellisia vaikuttimia, ja mahdollisen sodan suurimpia voittajia olisivat öljy- ja aseteollisuuden omistajat. Konfliktin suurimpia kärsijöitä ovat molemmin puolin rintamalle komennetut työläiset sekä taistelujen tielle jäävät ja maanpakoon joutuvat siviilit.

Suomen valtio ei ole puolueeton tässä konfliktissa. Presidentti Niinistö kertoi Suomen tuomitsevan Iranin ohjusiskun heti samana päivänä, siinä missä USA:n alkuperäisestä lennokki-iskusta presidentti ja ulkoministeri esittivät vain varovaisen huolestuneita kommentteja. Suomi tekee sotilaallista yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, aina NATO-harjoituksista kaavailtuihin hävittäjäkauppoihin.

Ensimmäisten sotilasoperaatioiden näyttämö on ollut Irak, jossa on tällä hetkellä myös suomalaisia sotilaita. Vaadimme joukkojen kotiuttamista, kaikkien imperialististen tahojen vetäytymistä alueelta, ja alueen kansojen itsemääräämisoikeutta loukkaavien hyökkäysten tuomitsemista. Tapahtuma ei asetu valtioiden hallitusten puolelle, vaan osoitamme solidaarisuutemme alueen työläisille ja muille siviileille, jotka vaikeissa olosuhteissa ovat jatkaneet mielenosoituksia sotaa ja hallituksiaan vastaan.

Mielenosoitus on osa kansainvälistä Iranin ja USA:n välisen sodan vastaista toimintapäivää. Tuo mukaan itsesi ja järjestösi!

Ota yhteyttä järjestäjiin joko lähettämällä meille viestiä Facebookin puolella tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen proletaarit@gmail.com

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/460494631559070/

Punainen blokki marssi fasismia vastaan

Helsinki ilman natseja -mielenosoitus keräsi itsenäisyyspäivänä noin 2700 osallistujaa kaupungin kaduille vastustamaan äärioikeistoa ja rasismia. Osallistujamäärä kasvoi selkeästi viime vuodesta, ja mukana oli ensimmäistä kertaa myös luokkakantainen Punainen blokki.

Jatka lukemista Punainen blokki marssi fasismia vastaan

Posti palautettava peruspalveluksi ilman voitontavoittelua

Posti Group Oyj:n vastuuttomat toimet ovat herättäneet laajaa vastustusta. Työehtoshoppailu, palkkojen polkeminen ja muut heikennysesitykset on tuomittu jyrkästi sekä järjestäytyneen työväenliikkeen taholta että yhteiskunnallisessa keskustelussa. Työntekijöitä vastaan jatkuvasti hyökkäävää, yhtiön tilasta valehtelevaa ja kovapalkkaista Postin johtoa vaaditaan irtisanottavaksi.

Nämä vaatimukset ovat tarpeellisia tällä hetkellä, mutta eivät ratkaise taustalla olevia rakenteellisia ongelmia. Postin julma nykylinja ei johdu ainoastaan erityisen pahantahtoisesta johdosta, vaan heijastelee syvälle juurtunutta ja pitkäjänteistä kehitystä Postin palveluissa.

Kuva: Sippo Kähmi

Postin alasajo alkoi jo 1990-luvulla, kun valtion virastosta tehtiin ensin liikelaitos ja myöhemmin osakeyhtiö. Sipilän hallitus puuhaili Postin listaamista pörssiin, ja nyt Rinteen hallituksen omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) on väläyttänyt Postin pilkkomista kahdeksi eri yhtiöksi, joista mahdollisesti vain toinen olisi valtion omistuksessa. Julkisesta peruspalvelusta on siis asteittain tehty markkinaehtoista yritystoimintaa.

Vaikka Suomessa Posti on edelleen valtion omistuksessa, on se osakeyhtiö, jonka toimintalogiikkana on tehdä voittoa, ei palvella kansalaisia. Se, että tässä yhteydessä valtio itse on kapitalisti, ei muuta mitään. Posti on viimeisen neljän vuoden aikana tuottanut valtiolle osinkoa 140 miljoonaa euroa, mutta samaan aikaan sekä palvelun laatua että työläisten oikeuksia on heikennetty.

Vasemmiston ja työväenliikkeen on aika laatia kestävä linjaus Postin tulevaisuuden suhteen. Voittoa tavoittelevan yhtiön sijaan Posti on palautettava kokonaisuudessaan julkiseksi valtion laitokseksi, joka vastaa ensisijaisesti kaikille kuuluvien postipalvelujen laadukkaasta toteuttamisesta.

On syytä arvioida myös, voidaanko Postille palauttaa muita sen piiristä yksityistettyjä tärkeitä palveluita, kuten tietoliikenne- ja pankkitoiminta. Yhteiskunnalle välttämätön infrastruktuuri kuten posti- että telepalvelut on kansallistettava uudelleen ja säilytettävä yhteisenä omaisuutena, ei kenenkään rahasampona.

Kuva: Sippo Kähmi

Postin ja muiden peruspalvelujen palauttaminen täyteen julkiseen omistukseen olisi valtava edistysaskel suomalaisille työläisille, mutta se herättää myös kysymyksen siitä, ketä nämä palvelut suunnataan hyödyttämään eniten kapitalistisen valtion valvonnassa. Julkinen omistus ei yksistään riitä. Välttämättömien julkisten palvelujen ja keskeisien taloudenalojen tulisi olla niitä pyörittävien työntekijöiden ja laajemmin koko työväenluokan joukon hallinnassa.

Posti ei tarvitse toimitusjohtajaa ja hallitusta ohjaamaan sitä kohti maksimaalisia voittoja, se tarvitsee postityöntekijöiden itsensä asiantuntemusta ja ohjausta palvellakseen parhaiten myös käyttäjiä. Demokraattisesti hallinnoitu postipalvelu ei koskaan yrittäisi myydä sinulle ruohonleikkuripalveluita. 

 • Postin yhtiöittäminen purettava; ei pilkkomiselle ja yksityistämiselle; Posti takaisin valtion laitokseksi!
 • Ei työehtojen heikennyksille; loppu vuokratyövoiman ja nollatuntisopimusten käytölle Postissa; vakituiset työsopimukset pysyville työtehtäville.
 • Ei enää miljonäärijohtajia Postille, tilalle työntekijöiden demokraattinen johto!
 • Laajennetaan entisestään ammattiliittojen solidaarista lakkotoimintaa, tarvittaessa kohti yleislakkoa.

Punainen blokki 6.12.2019 – Työväenluokka fasismia vastaan!

Pysäytetään äärioikeisto työläisten yhteisrintamalla!

Vuodesta toiseen fasistien ja avointen natsien on annettu marssia kaduillamme vaatimassa valkoista ylivaltaa. Poliitikot ovat vähätelleet äärioikeiston vaaraa ja poliisi on suojellut väkivaltaisia uusnatseja, jotka pahoinpitelevät sivullisia ja kiihottavat terrorismiin. Vaarallinen muukalaisvihamielinen ilmapiiri on levinnyt koko yhteiskuntaan.

Näin ei voi jatkua. On koko työväenliikkeen asia pysäyttää rasismin ja fasismin eteneminen nyt!

Kokemus on osoittanut, ettemme voi luottaa porvarilliseen järjestelmään fasismin vastavoimana. Fasismi on kapitalismin hedelmä ja tekee työtä kapitalistiluokan etujen hyväksi asettaessaan työläiset toinen toistaan vastaan. Vain työväenluokan yhteistoiminta ja omaehtoinen järjestäytyminen voi estää fasismin uuden nousun.

Kutsumme sinut ja järjestösi mukaan itsenäisyyspäivän Helsinki ilman natseja -mielenosoitukseen 6.12.2019 rakentamaan PUNAISTA BLOKKIA, työväenliikkeen yhteistä antifasistista rintamaa. Punainen blokki marssii osana Helsinki ilman natseja -kulkuetta ja kerää riveihinsä työväenjärjestöjä ja työläisaktivisteja. Punaiset liput, ammattiosastotunnukset jne. ovat tervetulleita, mutta pääjärjestäjien puolelta on toivottu ettei mukaan oteta puoluetunnuksia.

 • Turvataan asuminen ja elinkeino kaikille julkisen talouden toimintana
 • Lopetetaan äärioikeistolaisten terroristien hyysääminen ja pysäytetään karkotukset
 • Rakennetaan fasismin vastaista rintamaa ammattiliitoissa ja naapurustoissa

Helsinki ilman natseja -mielenosoitus järjestetään 6.12.2019. Aikaa ja paikkaa tarkennetaan järjestelyjen edetessä. Ajankohtaisimmat tiedot löydät Facebook-tapahtumasta.

Proletaarinen vappublokki 2019: Ei luokkasovulle, ei sinipunalle!

Hyvää työväenluokkaista vappua! Myös Proletaarit edustivat tänä vuonna Helsingin vappumarssilla. Hallitusneuvottelujen alla muistutettiin, että vasemmistopuolueiden hallitusyhteistyö suurpääoman puolueen kokoomuksen kanssa on ollut historiallinen virhe, jota ei kannata enää toistaa.

Jatka lukemista Proletaarinen vappublokki 2019: Ei luokkasovulle, ei sinipunalle!

Työläisten ja työttömien blokki #EiJatkoon-protestissa 30.3.2019

Joukkovoima hallituspolitiikkaa vastaan -verkosto järjestää asianmukaiset läksiäiset Sipilän ennätyssurkealle oikeistohallitukselle ja sen työväkeä kurittavalle politiikalle. Punaliput, -vaatteet, -liivit, -banderollit ja muu puoluetunnukseton punaväri on kaikki erittäin tervetullutta marssille!

Kokoonnumme Kansalaistorille klo 14, lähdemme marssimaan ympäri Helsingin klo 15, ja saavumme Eduskuntatalolle klo 16.

Työläisten ja työttömien blokki on mukana muistuttamassa, että aktiivimalli, kilpailukyykytys, pakkolait, ammattiyhdistysliikkeen uhkaileminen, lomarahojen leikkaukset, sunnuntailisän poistoyritys ja lukemattomat muut hyökkäykset työväkeä vastaan eivät ole unohtuneet. Vaalien lähestyessä haluamme sanoa tällaiselle politiikalle: EI JATKOON!

Olitpa sitten palkansaaja tai työtön, teollisuudessa tai palvelualalla, pätkätyöläinen, freelancer, ammattia opiskeleva, harjoittelija, kuntouttavassa työtoiminnassa tai tukityöllistetty, siirtotyöläinen, maahanmuuttaja, eläkeputkessa tai jo työurasi päättänyt duunari, olet osa työväenluokkaa.

Yksinämme olemme voimattomia, mutta yhdessä voimme saada aikaan mitä vain.

Blokin tiedot Facebookissa: https://www.facebook.com/events/3082009851824805/

Lisätiedot marssista ja mielenosoituksesta: www.joukkovoima.com