Miksi?

Proletaarit on poliittinen järjestö, jonka tavoitteena on työväen järjestäytyminen omaksi poliittiseksi voimakseen ja työväenluokan itsevapauttaminen. Tämä ei ole mahdollista kapitalismissa, siksi pyrimme kohti vallankumousta, työväenvaltaa, sosialismia ja kommunismia. Tavoitteemme on luokkatietoisuuden lisääminen sekä solidaarisuuden merkityksen ymmärtäminen yhteiskunnallisissa, poliittisissa ja työtaisteluissa.

Kaikkien maiden proletaarit – liittykää yhteen!

TYÖVÄENVALTA

Työväen itsevapautus on pääosin poliittinen taistelu. Työväenluokan tulee järjestäytyä puolueeksi ja käyttää puoluetta välineenä – myös eduskunnan ulkopuolella – valtiovallan ottamiseksi porvariston käsistä. Uutta työväenvaltiota on käytettävä entisten hallitsevien luokkien tukahduttamiseen ja yhteiskunnan uudelleen järjestämiseen sosialistisella pohjalla.

TUOTANTOVÄLINEIDEN YHTEISOMISTUS

Jotta yhteiskunta pystytään järjestämään uudelleen sosialistisella pohjalla, työväenvallan on tartuttava tuotannon välineisiin; sen on otettava tuotantovälineet haltuun porvaristolta. Talouden keskeisten alojen valtio-omistus on tarpeellista, jotta ylitetään kapitalismi ja sen tuotantosuhteet, ja voidaan siirtyä ensin sosialistiseen ja sitten kommunistiseen suuntaan. Päämääränä on riistosta vapaa ja luokaton yhteiskunta, jossa ihmiskunnan ja luonnon tarpeet ohjaavat taloutta sokean voittotavoittelun sijaan.

INTERNATIONALISMI

Kapitalismin kaataminen vaatii kansainvälisyyttä – proletaarista internationalismia. Kapitalismi on globaali järjestelmä, joten riistävää pääomaa vastaan kohdistuvan työväen vastarinnan on myös oltava kansainvälistä. Toisaalta, sosialismi on rakennettava kansainvälisellä tasolla. Ei ole sellaista asiaa kuin ”sosialismi yhdessä maassa”, vaan vallankumouksen on oltava jatkuva ja kansainvälinen.