Kysymyksiä ja vastauksia

Onko tämä jokin uusi puolue? Vai jonkin vanhan puolueen järjestö?

Proletaarit ei ole puolue, emmekä ole sitoutuneita mihinkään tiettyyn puolueeseen.

Me olemme joukko ihmisiä, joita yhdistää halu ajaa työväenluokan asiaa ja tavoitella maailmaa ilman riistoa, luokkaeroja ja kapitalismia. Riveissämme on sekä puolueiden jäseniä että puolueisiin kuulumattomia.

Kannatamme kaikkien työväen järjestöjen yhteistyötä luokkakantaiselta pohjalta, mukaanlukien olemassaolevat puoluejärjestöt, ja yritämme omalta osaltamme edesauttaa tällaisen yhteisrintaman syntymistä.

Puhutte kuitenkin puolueen tarpeellisuudesta, miksi?

Me näemme ympärillämme jatkuvasti poliittisia kamppailuja, aina yksittäisistä paikallisista kysymyksistä koko maan mittakaavassa tapahtuviin ja lopulta koko maailmaa koskettaviin aikamme ilmiöihin.

Pitkällä tähtäimellä me haluamme nähdä sosialistisen ja kommunistisen maailman, jossa talous ja tuotanto ei perustu riistoon, jossa luokkaerot pystytään kokonaan hävittämään ja planeetta säilyttämään elinkelpoisena. Tämä ei ole mahdollista ilman vallitsevan kapitalistisen järjestelmän kumoamista.

Näistä syistä näemme tarpeen työväenluokan järjestäytymiselle vallankumoukselliseksi puolueeksi – laajaksi poliittiseksi taistelujärjestöksi, joka kykenee yhdistämään nyt monella taholla ja erikseen yhteiskunnassa tapahtuvat kamppailut yhtenäiseksi poliittiseksi voimaksi, sellaiseksi voimaksi joka aikanaan pystyy voittamaan nykyjärjestelmän ja perustamaan uuden yhteiskunnan.

Me emme esitä, että meillä on yksinämme tällaista voimaa, emmekä luule että tällainen laaja järjestö on mahdollista perustaa julistuksilla tai pienen piirin päätöksillä. Sen sijaan haluamme herättää keskustelua siitä, miltä uuden vuosituhannen vallankumouksellinen työväenpuolue voisi näyttää, ja minkälainen prosessi sellaisen muodostumiseen voisi johtaa. Se on työkalu, joka meiltä tällä hetkellä puuttuu.

Mikä on suhteenne eri ideologioihin?

Olemme sosialisteja ja kommunisteja, ja perustamme ajattelumme ennen kaikkea marxilaiseen teoriaan – materialistiseen historiankäsitykseen.

Emme ole järjestönä kuitenkaan minkään tietyn marxilaisuuden koulukunnan edustajia, emmekä väitä, että meiltä löytyvät vastaukset kaikkiin maailman kysymyksiin. Näemme, että marxilaisuuden nimen alla on otettu sekä ihmiskunnan historian merkittävimpiä harppauksia eteenpäin että tuhoisia ja tuomittavia askeleita harhaan.

Me yhdistämme eri näkemysten edustajia, tutkimme aktiivisesti teoriaa ja käytäntöä, pyrimme kehittämään omaa ymmärrystämme, ja toivomme voivamme auttaa myös muita oppimaan ja löytämään tietoa näistä aiheista.

Katsomme erilaisten sorron muotojen, kuten rasismin ja seksismin, palvelevan työväenluokan hajaannusta. Tuemme kaikkia sortoa vastustavia kamppailuita. Viime kädessä haluamme olla taho, joka teorioiden pohjalta yhdistää erilaisia ihmisiä toimintaan toisenlaisen maailman puolesta.

Miten voin liittyä mukaan?

Jos olet kiinnostunut lisätiedoista, jäsenyydestä, artikkeleiden kirjoittamisesta verkkosivuillemme tai muusta yhteistyöstä, yhteystietomme löydät täältä.