Lähetä juttu

Haluatko kirjoittaa työväenluokan näkökulmasta?

Proletaarit vastaanottaa julkaistavaksi lyhyitä mielipidekirjoituksia, ajankohtaisia uutisjuttuja ja syvällisempiä analyysejä.

Sivustolle etsitään erityisesti artikkeleita ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä, omakohtaisia kokemuksia arkielämästä ja työtaisteluista, sekä reportaaseja paikallisesta ja kansainvälisestä toiminnasta. Tarvittaessa saat meiltä tarkemmat ohjeet eri sisältötyypeistä joita haemme sekä kirjoittajan oppaan.

Toimitus ei etukäteen sitoudu kirjoitusten julkaisemiseen. Toimituksella on myös oikeus editoida tarjottua tekstiä hyvää journalistista tapaa noudattaen.

Lähetä juttusi osoitteeseen: proletaarit@gmail.com.

Sivustoa toimittaa Proletaarit-komitea.


Proletaarit mediaprojektina

Proletaarit on antikapitalistinen, luokkakantainen, työväen internationalismia ja vallankumousta edistävä mediaprojekti.

Tavoitteenamme on edistää työväenluokan järjestäytymistä, solidaarisuutta ja poliittista valtaa. Paljastamme järjestelmän epäkohtia, kerromme työläisten ja sorrettujen kokemuksista, ja hahmottelemme maailmaa kapitalismin jälkeen.

Pääasiallisesti sisältömme julkaistaan Proletaarit.org -verkkosivulla, mutta tuotamme originaalia materiaalia myös Facebookiin ja Twitteriin. Lisäksi teemme YouTubeen sekä videoreportaaseja että suorana lähetettäviä keskusteluohjelmia.


Periaatteitamme

  • Tehtävämme ei ole rajoittunut uutisten kertomiseen, ideoiden levittämiseen tai poliittisen tietoisuuden kasvattamiseen, vaikka teemme kaikkia näitä. Mediaprojektina Proletaarit toimii myös käytännön toimintaan järjestäjänä. Emme ole ainoastaan passiivisesti tilannetta seuraava media, vaan pyrimme vaikuttamaan tapahtumien kulkuun, liikkeiden syntymiseen, kasvamiseen ja etenemiseen.

  • Olemme puolueisiin sitoutumattomia, mutta emme puolueettomia. Kannatamme ja haluamme edistää kaikkien työväenjärjestöjen, mukaanlukien puolueiden, yhteistoimintaa luokkakantaiselta pohjalta ja vallankumouksellisin periaattein. Esitämme myös kritiikkiä olemassaolevia työväenjärjestöjä kohtaan, mutta haluamme tehdä sen rakentavassa, työväenliikettä vahvistavassa hengessä.

  • Vaikka julkaisu on sitoutunut omaan poliittiseen linjaansa, emme kaihda sisäistäkään debattia. Päin vastoin haluamme lietsoa ja kehittää sitä toverillisessa hengessä. Uskomme että steriilin oikeaoppisuuden sijaan meillä on mahdollisuus kasvaa poliittisena voimana ja nostaa omaa tietoisuuttamme ainoastaan jatkuvasti testaamalla ajatuksiamme.

  • Olemme luokkakantainen julkaisu, mutta emme halua rajoittaa sisältöämme ennakkokäsityksen perusteella siitä, mikä on ”aidosti työväenluokkaista”. Työväenluokka kaikessa moninaisuudessaan on jatkuvasti tekemisissä kaikenlaisten pienten ja suurten kysymysten äärellä, arjen käytännöstä koko maailman käsittävään teoriaan, työelämän kysymyksistä kulttuuriin ja taiteeseen. Se tarkoittaa ettemme voi rajoittua esimerkiksi pelkkien ay-asioiden käsittelyyn, vaan otamme rohkeasti kantaa kaikkeen yhteiskunnassa tapahtuvaan.